Nyheter och pressmeddelanden

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden.

20 september 2021

Regionstyrelsen 2021-09-20

Pressmeddelande

Nyhetsnotiser från regionstyrelsens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

20 september 2021

Lättnader gällande besöksförbud till vårdavdelningar

Pressmeddelande

Folkhälsomyndigheten förändrar sina pandemirekommendationer den 29 september 2021. Region Dalarna har nu beslutat att lätta på besöksförbudet inom hälso- och sjukvården från samma tidpunkt. Besök till inneliggande patient i Region Dalarna är möjligt men ska ske på ett smittsäkert sätt och antalet besök bör hållas på så låg nivå som möjligt.

20 september 2021

Dalastrategin 2030 – dags för digital kickoff!

Pressmeddelande

Tisdagen den 21 september anordnar Region Dalarna en digital kickoff för Dalastrategin 2030. Under dagen kommer den nya regionala utvecklingsstrategin att presenteras i dialog med flera inblandade aktörer.

20 september 2021

Covid-19-siffror från Region Dalarna: 20 september 2021

Pressmeddelande

Region Dalarna publicerar tre gånger i veckan aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se – måndag, onsdag och fredag. Varje onsdag redovisas också geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner.

17 september 2021

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande

En 63-årig kvinna fick sin diagnos och behandling försenad på grund av ett hanteringsfel vid lagringen av hennes röntgenbilder. Region Dalarna gör nu en lex Maria-anmälan och har vidtagit åtgärder.