Nyheter och pressmeddelanden

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden.

3 oktober 2023

Region Dalarna får fortsatt goda betyg av patienterna

Pressmeddelande

Patienterna är nöjda med den specialiserade öppen- och slutenvården i Region Dalarna, det visar den nationella patientenkäten från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). ”Det är ett glädjande resultat och en bekräftelse på att vi bibehåller en god kvalitet i patientbemötandet” säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

3 oktober 2023

Nya rekommendationer för att förebygga RS-virusinfektion

Pressmeddelande

Under sommaren 2023 har två vacciner mot RS-virus godkänts av Europeiska läkemedelsmyndigheten. Godkännandet innebär att Folkhälsomyndigheten rekommenderar personer som är 75 år och äldre, samt personer i medicinska riskgrupper som är 60 år och äldre, vaccination mot RS-virus.

2 oktober 2023

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande

En man som drabbades av infektion efter en höftprotesoperation fick inte rätt åtgärder i tid. Region Dalarna har vidtagit åtgärder och gör nu en lex Maria-anmälan.

29 september 2023

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan

Pressmeddelande

En man med urinblåsecancer fick vänta i över ett år på planerad operation. Under väntetiden hann cancern sprida sig och mannen avled några månader efter ingreppet. Region Dalarna har vidtagit åtgärder och gör nu en lex Maria-anmälan med anledning av det som hänt.

26 september 2023

Region Dalarna minskar hyrbemanningen

Pressmeddelande

Region Dalarna fortsätter arbetet för en hälso- och sjukvård oberoende av hyrbemanning. Målet är en halverad hyrbemanningskostnad till slutet av 2024. ”Vi gör det här för att säkerställa en god arbetsmiljö för våra egna medarbetare och en trygg vård för våra patienter” säger Åsa Dedering, hälso- och sjukvårdsdirektör.