Nyheter och pressmeddelanden

Här hittar du nyheter och pressmeddelanden.

29 november 2021

Ökad förekomst av trycksår inom Region Dalarnas slutenvård

Pressmeddelande

Andelen patienter med trycksår har ökat under 2021 jämfört med föregående år, det visar årets punktprevalensmätning. – Vi har noggrant tagit del av resultatet och ser allvarligt på att fler patienter noterats ha trycksår. Vi behöver nu kraftfullt förstärka det riskförebyggande arbetet och åtgärder har vidtagits, säger chefläkare Helena Hellström.

29 november 2021

Covid-19-siffror från Region Dalarna: 29 november 2021

Pressmeddelande

Region Dalarna publicerar tre gånger i veckan aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se – måndag, onsdag och fredag. Varje onsdag redovisas också geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner.

26 november 2021

Covid-19-siffror från Region Dalarna: 26 november 2021

Pressmeddelande

Region Dalarna publicerar tre gånger i veckan aktuella siffror gällande covid-19 på regiondalarna.se – måndag, onsdag och fredag. Varje onsdag redovisas också geografisk fördelning av antal avlidna med konstaterad covid-19 i länets kommuner.

26 november 2021

Vaccinationsläget i Region Dalarna: 26 november 2021

Pressmeddelande

Region Dalarna publicerar varje fredag aktuella siffror över hur många i länet som har vaccinerat sig mot covid-19.

25 november 2021

Vaccinationsarbetet fortsätter – nu ges dos tre till de som är i störst behov

Pressmeddelande

I nuläget är det endast personer som är 65 år och äldre som kan boka tid för en tredje dos vaccin mot covid-19. – Viktigt att vi följer prioriteringsordningen och vaccinerar de med störst behov först, säger Olof Ehrs, vaccinationssamordnare i Region Dalarna.