Region Dalarnas grafiska manual

Grafisk manual

Region Dalarna har en grafisk manual.

Region Dalarnas grafiska manual beskriver regionens logotyp, hur den får användas och i vilka sammanhang de olika varianterna används. Dessutom beskrivs vilka färger som ska användas, teckensnitt, designsystem, grafisk utformning med mera i manualen.

Logotypen finns att ladda ner i olika format för tryck och för webb.

Vid frågor

Kommunikationsdirektören är ansvarig för Region Dalarnas grafiska manual. Har du frågor kring användandet av Region Dalarnas logotyp är du välkommen att kontakta kommunikationsenheten via växeln på Region Dalarnas officiella telefonnummer.

Logotyper för samverkan och finansiering

För att göra det tydligt för invånarna i Dalarna att en verksamhet finansieras med regionala skattemedel finns det tre olika logotyper.

Region Dalarnas logotyper för samverkan och finansiering

Kontakt

Region Dalarna

Telefon: 023-49 00 00
E-post: region.dalarna@regiondalarna.se
Adress: Box 712, 791 29 Falun