Presskommunikéer

Vid olyckor och händelser av allmänt intresse där en eller flera personer förts till sjukhus informerar Region Dalarna om patienters skadeläge via presskommunikéer.

Sjukvårdens viktigaste uppgift är att ta hand om patienter. Vårdpersonalen fokuserar på sitt uppdrag och vid hög belastning kan inte presskommunikéer prioriteras. 

Presskommuniké publiceras inte om:

  • Anhöriga inte kunnat informeras.
  • En patient avlidit. Eventuell information vid dödsfall lämnas av polisen.

Publicerade presskommunikéer uppdateras i regel inte eftersom det inte finns möjlighet att söka information om patienter som lämnat akutmottagningen.

För att efterfråga en presskommuniké, ring Region Dalarnas presstjänst på 010-249 90 20. Ring inte akutmottagningarna eller övriga vårdavdelningar.