Syntolkning: Kortfattat kultur- och bildningsnämnden

Kortfattat: Kultur- och bildningsnämnden 2023-10-25

Pressmeddelande – 25 oktober 2023

Nyhetsnotiser från kultur-och bildningsnämndens sammanträde med ett urval av de politiska besluten.

Inget kulturpris eller kulturstipendier delas ut i år

Med anledning av det ekonomiska läget beslutade kultur och bildningsnämnden idag att inte dela ut kulturpris eller kulturstipendier under 2023. Det går i linje med den handlingsplan som tagits fram för att genom utveckling, omställning och prioriteringar skapa en ekonomiskt hållbar framtid för Region Dalarna. Genom att pausa utdelningen under 2023 sparas 300 000 kronor.

(V) röstade emot beslutet.

Verksamhetsplan för 2024
På dagens sammanträde fastställde kultur- och bildningsnämnden verksamhetsplan för kommande år. I planen lyfts bland annat följande fokusområden:

  • säkerställa tillgången till kultur och bildning med hög kvalitet som bidrar till att sätta Dalarna på kartan
  • genom samverkan utveckla former och genomföra insatser för att nå fler personer, målgrupper och platser i Dalarna
  • särskilt uppmärksamma barn och ungas rätt till kultur samt förutsättningar för ungas delaktighet och inflytande
  • bidra till regional utveckling genom att stärka och främja kulturella och kreativa näringar i Dalarna (KKN).

(SD) deltog inte i beslutet.

Läs pressmeddelandet på mynewsdesk.com
Tillbaka