Kameraövervakning

För att skapa trygg och säker miljö för både besökare och personal finns kameraövervakning i våra lokaler. Övervakning med kamera sker endast på ställen som har giltiga tillstånd och tydliga informationsskyltar uppsatta.

Syftet med kameraövervakning är att:

  • upptäcka och förhindra störande eller farliga händelser
  • övervaka eller bedöma så att patientens hälsotillstånd inte försämras
  • öppna dörrar vi patientens ankomst
  • övervaka säkerhetsområden vid vår Rättspsykiatriska klinik

Om ett överfallslarm blir aktiverat kan inspelning ske. Inspelning kan även ske när personal trycker på överfallslarmet. Detta för att vi i efterhand ska kunna utreda/bedöma eventuella brott eller om en patient utsatts för fara.

Inspelat material förstörs efter 30 dagar

Inspelat material kan endast behandlas av behörig personal. Det inspelade materialet sparas i 30 dagar därefter förstörs (makuleras) det.

Anser du att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt kameraövervakning

Säkerhet- och miljöavdelningen

E-post: sakerhet-ochmiljoavdelning@regiondalarna.se

Frågor om personuppgifter

Dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@regiondalarna.se