Bröderna Molanders stiftelse

Bröderna Molanders stipendiefond delar ut stipendium för studier vid högskola, universitet eller annan eftergymnasial utbildning. Ansökan är nu stängd, men öppnar igen 2 september till 29 november 2024.

Om stipendiet

Bröderna Molanders Stipendiefond delar ut stipendium för universitets- och högskolestudier eller annan eftergymnasial utbildning som omfattar minst ett år.

Stipendiet kan endast erhållas en gång. Det är möjligt att erhålla stipendiet för master/magisterexamen om man inte tidigare fått stipendiet för kandidatexamen. Om tiden mellan de olika examina är högst tre år, är det möjligt att få stipendium för flera nivåer. Under förutsättning att stipendiet inte erhållits förut.

Kriterier

För att beviljas stipendium måste följande delar vara uppfyllda:

  • du har gått minst sex år i skola i Dalarna. Genom kopia på betyg, intyg eller elevkort måste minst sex års i skolgång i Dalarna på grundskolenivå eller sammanlagt på grundskole- och gymnasienivå intygas. Om du har slutbetyg från Årskurs 9 samt slutbetyg från gymnasiet räcker det. Men om dessa eller något av dem saknas måste minst sex årskursers skolgång i Dalarna vidimeras.
  • du går en universitets/högskole- eller annan eftergymnasial utbildning som omfattar minst ett år. Intyg på utbildningen ska skickas in. Genom kopia på betyg eller registerunderlag från universitets/högskole- eller annan högre utbildning visar du det antal terminer som du kan vara berättigad till stipendium för. Den som söker för mastersnivå kan vara berättigad till stipendium även för tidigare kandidatexamen om kopior på dessa betyg bifogas.
  • att du under studietiden inte erhåller fria läromedel, fri skollunch, förmåner från arbetsgivare, aktivitetsstöd, rekryteringsbidrag eller liknande.
  • att studierna avslutas någon gång mellan 1 juli 2024 - 30 juni 2025.

Beslut 

Beslut angående 2024 års stipendium tas i februari 2025 i kultur- och bildningsnämnden.

Ansökan

Ansökan om stipendium från Bröderna Molanders görs i Region Dalarnas e-tjänst för bidrag och stipendier. 

Här ansöker du

 

Förre grosshandlaren Carl Adolf Molander donerade den 14 juli 1916 etthundra aktier i Stora Kopparbergs Bergslags AB. Under namnet Bröderna Molanders stiftelse skulle avkastningen från dessa aktier ge ungdomar från Dalarna möjlighet att studera till praktiska yrken. I sitt testamente utsåg Carl Adolf Molander Landstinget numera Regionen till förvaltare av förmögenheten.

Kontakt

Enheten för bidrag och stipendier

Telefon: 070-539 74 17
E-post: bidrag.stipendier@regiondalarna.se