Två personer med munskydd undersöker patient.

Folktandvårdens stipendier

Folktandvården Dalarna delar årligen ut två olika stipendier, utbildningsstipendiet och hemvändarstipendiet.

Ansökningsperioden för utbildningsstipendiet och hemvändarstipendiet är 1 september till och med 30 november. Besked om vem/vilka som får stipendiet beslutas årligen i januari. Du som erhålls stipendium bjuds in till årets första Tandvårdsnämndsmöte för att ta emot stipendiet.

Utbildningsstipendiet

Utbildningsstipendiet riktar sig till dig som har en koppling till Dalarna, exempelvis sommarjobbat, tidigare bosatt eller planerar att flytta till Dalarna, och studerar till tandläkare-, tandhygienist eller tandsköterska. Du kan söka utbildningsstipendiet när du studerar något av följande:

 • Tandläkarprogrammet, från termin 6
 • Tandhygienistprogrammet, från termin 2
 • Tandsköterskeprogrammet, från termin 1

Tandläkar- och tandhygieniststudenter kan söka stipendiet 2 gånger. Tandsköterskestudenter ska studera på en nationellt godkänd yrkeshögskoleutbildning och kan söka stipendiet 1 gång. För att ansöka om utbildningsstipendiet måste du ha ett svenskt personnummer.

Ansökan ska innehålla:

 • Namn, adress samt kontaktuppgifter.
 • Intyg med godkända studieresultat från samtliga tidigare terminer.
 • Personligt brev där du förklarar din koppling till Dalarna och motiverar varför just du ska erhålla stipendiet.

Skicka in din ansökan via det här formuläret.

Hemvändarstipendiet

Hemvändarstipendiet riktar sig till dig som tagit examen från tandläkar- eller tandhygienistutbildningen. Du ska ha valt att flytta tillbaka till Dalarna för att arbeta som tandläkare eller tandhygienist och varit verksam minst 1 år när du söker stipendiet. Både anställda på Folktandvården Dalarna och anställda hos privattandvården kan söka stipendiet. Krav för att söka hemvändarstipendiet:

 • Du ska ha svensk legitimation som tandläkare eller tandhygienist.
 • Du som är tandhygienist ska ha en examen på 180 högskolepoäng.
 • Du är verksam som tandläkare eller tandhygienist och är bosatt i Dalarnas län.
 • Du har tidigare anknytning till den ort ansökan gäller.
 • Du har svenskt personnummer.
 • Du har inte erhållit stipendiet tidigare.

Ansökan ska innehålla:

 • Namn, adress samt kontaktuppgifter.
 • Kopia på svensk tandläkar- eller tandhygienistlegitimation.
 • Personligt brev där du förklarar din anknytning till Dalarna och motiverar varför just du ska erhålla stipendiet.

Skicka in din ansökan via det här formuläret.