Regionservice

Inom regionservice arbetar cirka 450 medarbetare med sjukvårdsnära service som till exempel kost, lokalvård och transporter.

Regionservice ansvarar för sjukvårdsnära service till regionens kärnverksamhet. Tjänsterna ska genomföras effektivt, med god kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Verksamheten är uppdelad inom:

  • Kost: patientmåltider, café/butik- och restaurangverksamhet
  • Lokalvård 
  • Transporter och vaktmästeri 
  • Fastighetsteknik: drift och underhåll av fastigheterna 
  • Boende: tillfälligt boende för personal och elever
  • Fredriksbergstvätten: tillhandahåller textilier och ren tvätt

Regionservice utvärderar verksamheten löpande och anpassar serviceutbudet till kundernas behov för att få ut maximal nytta för koncernen. Allt för att säkra en långsiktig, god hushållning av resurser för regionen.

Kontakt

Martin EkbergFörvaltningschef Regionservice

Telefon: 023-49 09 03
E-post: martin.ekberg@regiondalarna.se