Person arbetar framför två datorer med  grafer

Statistik och rapporter framtagna av Region Dalarna

Region Dalarna följer utvecklingen i länet på nära håll och inom olika områden. Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna ta del av så mycket kunskap som möjligt. Detta för att alla som arbetar med Dalarnas utveckling får insikt om hur det ser ut i länet, och för att de beslut som fattas har stöd av statistiken.

Analyser görs inom olika områden

Region Dalarna tar fram analyser inom områden som bedöms viktiga för den regionala utvecklingen. Det kan till exempel vara områden som kompetensförsörjning, integration, transporter och infrastruktur, besöksnäring, industri och ungdomsfrågor. Vissa underlag tas fram regelbundet medan andra kan vara punktinsatser vid behov. Analyserna ska kunna användas som kunskapsunderlag för kommuner, näringsliv och akademi. På regelbunden basis håller vi också kunskapsseminarium för att dela med oss av vår kunskap. 

Ta del av Region Dalarnas rapporter

Region Dalarna publicerar olika typer av rapporter inom olika ämnen. Webbrapporter förändras över tid och uppdateras löpande medan övriga rapporter är statiska och nedladdningsbara.

Kontakt

Peter MöllerSamhällsanalytiker

Telefon: 072-740 45 80
E-post: peter.moller@regiondalarna.se

Jon FrankSamhällsanalytiker

Telefon: 079-062 52 10
E-post: jon.frank@regiondalarna.se

Nyhetsbrev Dalastrategin 2030

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av nyheter som rör Dalarnas utveckling och arbetet med Dalastrategin 2030. 

Anmälan nyhetsbrev