Konstverk Måne Fotograf: Henrik Hansson

Kultur och bildning

Region Dalarna har ansvar för regionala kultur- och bildningsfrågor. Kultur får människan att utvecklas och må bra. Uttrycksförmåga och kreativitet stärks när vi upplever, skapar och lär oss nytt. Där människor växer, där utvecklas också demokratin.

Genom länskulturinstitutioner, folkhögskolor, musikkonservatoriet och studieförbund bedriver kultur- och bildningsförvaltningen verksamhet inom elva områden. Inom varje område finns en eller flera utpekade aktörer med uppdrag att vara pådrivande i arbetet med Region Dalarnas prioriteringar, horisontella perspektiv och målgrupper.

För åren 2019-2022 finns även åtta övergripande utvecklingsområden. Kultur- och bildningsförvaltningen upprättar och följer upp den regionala kultur- och bildningsplanen på uppdrag av kultur- och bildningsnämnden.

Stöd till kulturutövare med anledning av covid-19

Utlysning: Återstart av kulturlivet i Dalarna efter pandemin - ansök senast 1 november

Mer information och ansökan

Dela:

Hade du nytta av informationen?