Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

""

Kultur och bildning

Region Dalarna har i uppdrag att verka för regionala kultur- och bildningsfrågor. Kultur får människan att utvecklas och må bra. Uttrycksförmåga och kreativitet stärks när vi upplever, skapar och lär oss nytt. Där människor växer, där utvecklas också demokratin.

Det stöd regionen ger inom kultur, folkbildning, föreningsliv och skolor ska fördelas till verksamheter över hela regionen. Kopplingen mellan kultur och hälsa är också en viktig pusselbit inom vården och i det förebyggande folkhälsoarbetet.

Planerar i dialog

Vi arbetar enligt kultursamverkansmodellen för att fördela statliga medel regionalt. Arbetssättet ger förutsättningar för ett ökat regionalt inflytande genom att vi som region kan besluta om hur vissa medel ska fördelas. Målet med kultursamverkansmodellen är att föra kulturen närmare medborgarna. Vi har ett nära samarbete med regionens kommuner, organisationer och föreningar i det regionala kultur- och bildningsarbetet.

Stöd och stipendier

Hos oss kan privatpersoner, föreningar eller organisationer hitta finansieringsmöjligheter genom olika stöd och stipendier.

Sök stöd och stipendier

Dela:

Hade du nytta av informationen?