Buss Dalatrafik

Res kollektivt i Dalarna

Kollektivtrafiken i Dalarna organiseras av Region Dalarna och utvecklas i samverkan med länets kommuner. Länets samhällsfinansierade kollektivtrafik bedrivs under varumärket Dalatrafik och omfattar allmän och särskild kollektivtrafik.

Regional kollektivtrafikmyndighet

I Dalarnas län är det Region Dalarna som är regional kollektivtrafikmyndighet. Det innebär att regionen har politiskt och ekonomiskt ansvar för kollektivtrafiken. Övergripande strategiska beslut fattas av regionfullmäktige men bereds av kollektivtrafiknämnden som också fattar övriga beslut på kollektivtrafikområdet.

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Som regional kollektivtrafikmyndighet är Region Dalarna ansvarig att, enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik, upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet över kollektivtrafiklagen och i uppdraget ingår även tillsyn över trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet är en del i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin 2030 - Tillsammans för ett hållbart Dalarna.

Regionalt trafikförsörjningsprogram Dalarna 2023-2032 (pdf, 52 sidor)

Färdtjänst och riksfärdtjänst

På uppdrag av länets kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövning gällande färdtjänst och riksfärdtjänst i Dalarna. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst organiseras genom kollektivtrafikförvaltningen.

Ansök om färdtjänst eller riksfärdtjänst (extern länk)

Beställ färdtjänstresa

Telefon: 0774-44 00 00
E-post: bokning@dalatrafik.se

Frågor om ansökan, färdtjänsttillstånd, legitimering

Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst
Telefon: 010-24 811 60 mån-fre kl 10-12
E-post: fardtjanst@dalatrafik.se 

Synpunkter på resor med färdtjänst

Dalatrafiks kundservice för servicetrafik
Telefon: 0774-44 00 10
E-post: servicetrafik@dalatrafik.se

Dalatrafik

Besök Dalatrafiks webbplats för information om reseutbudet i Dalarna.

Till Dalatrafiks webbplats