Buss Dalatrafik

Res kollektivt i Dalarna

Region Dalarna ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken ska bidra till ett hållbart samhälle och vi vill utveckla länets kollektivtrafik till att bli den bästa bland landets landsbygdsregioner.

Verksamheten inom kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor bedriver vi under namnet Dalatrafik. Huvuduppgiften för Dalatrafik är att upphandla persontrafik i samråd med länets kommuner. Dalatrafik samordnar tidtabeller och priser, utvecklar försäljningskanaler och biljettutbud samt marknadsför resmöjligheter.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

På uppdrag av länets kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövning gällande färdtjänst och riksfärdtjänst i Dalarna. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst organiseras genom kollektivtrafikförvaltningen.

Ansök om färdtjänst eller riksfärdtjänst

Hur du ansöker om färdtjänst på 1177 (extern länk)

Beställning färdtjänstresa

Beställ färdtjänst hos Dalatrafik (extern länk)

Frågor om ansökan, färdtjänsttillstånd, legitimering

Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst
Telefon: 0243-31 81 60, mån-fre kl 10-12
E-post: fardtjanst@dalatrafik.se 

Synpunkter gällande resor med färdtjänst

Dalatrafiks kundservice för servicetrafik
Telefon: 0774-44 00 10
E-post: servicetrafik@dalatrafik.se

Dela:

Hade du nytta av informationen?