Buss Dalatrafik

Res kollektivt i Dalarna

Region Dalarna ansvarar för den regionala kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken ska bidra till ett hållbart samhälle och vi vill utveckla länets kollektivtrafik till att bli den bästa bland landets landsbygdsregioner.

Färdtjänst och riksfärdtjänst

På uppdrag av länets kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövning gällande färdtjänst och riksfärdtjänst i Dalarna. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst organiseras genom kollektivtrafikförvaltningen.

Ansök om färdtjänst eller riksfärdtjänst (extern länk)

Beställ färdtjänstresa

Telefon: 0774-44 00 00
E-post: bokning@dalatrafik.se

Frågor om ansökan, färdtjänsttillstånd, legitimering

Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst
Telefon: 010-24 811 60 mån-fre kl 10-12
E-post: fardtjanst@dalatrafik.se 

Synpunkter på resor med färdtjänst

Dalatrafiks kundservice för servicetrafik
Telefon: 0774-44 00 10
E-post: servicetrafik@dalatrafik.se

Hade du nytta av informationen?