Region Dalarnas webbplats använder cookies för att fungera bra.

Läs mer om användningen av cookies här.

Busshållplats

Res kollektivt i Dalarna

I Dalarna kan du resa enkelt, tryggt och säkert med kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor. I samråd med regionens kommuner utvecklar vi trafikutbudet för att underlätta din vardag.

Kollektivtrafiken är viktig för att bidra till ett hållbart samhälle. Vi vill utveckla Dalarnas kollektivtrafik till att bli den bästa bland landets landsbygdsregioner.

Region Dalarna (dåvarande Landstinget Dalarna) är från den 1 januari 2018 organisatorisk hemvist för den regionala kollektivtrafikmyndigheten och Dalatrafik ansvarar för planering, drift, trafikadministration och handläggning av myndighetsfrågor som rör kollektivtrafiken i hela Dalarna.

Färdtjänst/Riksfärdtjänst

På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar regionen för myndighetsutövningen gällande färdtjänst och riksfärdtjänst i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst organiseras genom kollektivtrafikförvaltningen.

För frågor om ansökan, färdtjänsttillstånd, legitimering eller riksfärdtjänstfrågor, kontakta:

Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst
Telefonnummer: 0243-31 81 60
Telefontider: Helgfri måndag-fredag kl. 10:00-12:00
E-post: fardtjanst@dalatrafik.se

För beställning av färdtjänstresa, frågor om beställd färdtjänstresa eller avbeställning av färdtjänstresa, kontakta:

Dalatrafiks Beställningscentral
Telefonnummer: 0774-44 00 00 (går att boka dygnet runt)
E-post: bokning@dalatrafik.se

Om du har synpunkter gällande resor med färdtjänst, kontakta:

Dalatrafiks kundservice för servicetrafik
Telefonnummer: 0774-44 00 10
E-post: servicetrafik@dalatrafik.se

Ansök om färdtjänst (dalatrafik.se)

Dalatrafik

Besök Dalatrafiks webbplats för information om reseutbudet i Dalarna.

Till Dalatrafik

Dela:

Hade du nytta av informationen?