Barn i rörelse

Hållbar utveckling och tillväxt

Region Dalarna arbetar med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för att utveckla Dalarna för framtiden. Tillsammans med andra aktörer verkar vi för god och jämlik hälsa hos regionens befolkning.

Stöd till drabbade företag

Här samlar vi informtion till företag och organisationer i Dalarna som har drabbats ekonomiskt med anledning av coronaviruset.

Information med anledning av coronaviruset

Näringslivsutveckling

Vi arbetar för ett gynnsamt näringsliv för länets entreprenörer och företag genom bl a företagsstöd och projektfinansiering.

Om näringslivsutveckling

Del av Sverige, EU och världen

Att samverka med EU och andra aktörer är viktigt för arbetet med regional utveckling i Dalarna.

Internationellt arbete

Kompetensförsörjning

God kompetensförsörjning är viktigt för att Dalarna ska vara en konkurrenskraftig region som kan växa.

Om kompetensförsörjning

Samhällsbyggnad

Genom god samhällsbyggnad möjliggör vi ett attraktivt och hållbart Dalarna.

Om samhällsbyggnad

Regionalt utvecklingsuppdrag

Vi ansvarar för att leda arbetet med en hållbar utveckling i Dalarnas län.

Om regional utveckling

Särskilda satsningar

Inom ett antal fokusområden arbetar vi med att utveckla regionen, skapa engagemang och delaktighet. Just nu är fokus på ungdomsfrågor, integration och hållbar utveckling.

Särskilda satsningar

Dela:

Hade du nytta av informationen?