Barn i rörelse

Hållbar utveckling och tillväxt

Region Dalarna arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt i Dalarnas län. Det gör vi genom att främja utvecklingen inom en rad olika områden, som till exempel näringsliv, internationellt arbete, kompetensförsörjning och samhällsbyggnad. Allt arbete utgår från den regionala utvecklingsstrategin där vårt uppdrag är att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet tillsammans med lokala, regionala och nationella aktörer.

Stöd till drabbade företag

Här samlar vi informtion till företag och organisationer i Dalarna som har drabbats ekonomiskt med anledning av coronaviruset.

Information med anledning av coronaviruset

Dalastrategin - Dalarnas nya regionala utvecklingsstrategi

Den 14 juni antogs Dalarnas nya regionala utvecklingsstrategi, Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Detta innebär att Dalarna nu har ett gemensamt vägledande dokument för ett starkare och mer hållbart Dalarna.

Dalastrategin 2030 - tillsammans för ett hållbart Dalarna

Näringslivsutveckling

Vi arbetar för ett gynnsamt näringsliv för länets entreprenörer och företag.

Om näringslivsutveckling

Del av Sverige, EU och världen

Att samverka med EU och andra aktörer är viktigt för arbetet med regional utveckling i Dalarna.

Internationellt arbete

Kompetensförsörjning

God kompetensförsörjning är viktigt för att Dalarna ska vara en konkurrenskraftig region som kan växa.

Om kompetensförsörjning

Samhällsbyggnad

Genom god samhällsbyggnad möjliggör vi ett attraktivt och hållbart Dalarna.

Om samhällsbyggnad

Regionalt utvecklingsuppdrag

Vi ansvarar för att leda arbetet med en hållbar utveckling i Dalarnas län.

Om regional utveckling

Särskilda satsningar

Inom ett antal fokusområden arbetar vi med att utveckla regionen, skapa engagemang och delaktighet. Just nu är fokus på ungdomsfrågor, integration och hållbar utveckling.

Särskilda satsningar

Dela:

Hade du nytta av informationen?