Symbol Dalastrategin

Regional utveckling

Region Dalarna arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt i Dalarna. Vi arbetar med att främja utvecklingen inom olika områden som näringsliv, internationellt arbete, kompetensförsörjning och samhällsbyggnad. Detta gör vi tillsammans med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer, för att Dalarna ska vara ett attraktivt län för dig att bo, arbeta och leva i.

Dalastrategin 2030 

Arbetet utgår från den regionala utvecklingsstrategin Dalastrategin 2030 - Tillsammans för ett hållbart Dalarna där det övergripande målet är ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.

Region Dalarna sidor om regional utveckling

All information om de områden inom regional utveckling som Region Dalarna ansvarar för finns samlat på våra sidor om regional utveckling. 

Besök våra sidor om regional utveckling