Symbol Dalastrategin

Regional utveckling

Region Dalarna arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt i Dalarna. Detta gör vi tillsammans med lokala, regionala, nationella och internationella aktörer för att Dalarna ska vara ett attraktivt län för dig att bo, arbeta och leva i.

Arbetet utgår ifrån Dalastrategin

Dalastrategin 2030 är länets gemensamma dokument för ett starkare och mer hållbart Dalarna. Strategin beskriver hur vi tillsammans ska bidra till det övergripande målet om ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. Vi arbetar med att främja utvecklingen inom olika områden samtidigt, som näringsliv, internationellt arbete, kompetensförsörjning och samhällsbyggnad.

Händer på tangentbord

Kommande utlysning från regionalfonden

Nästa utlysning från regionalfonden öppnar i mitten av augusti. Sista ansökningsdag för att ansöka om  projektmedel från Region Dalarna är 13 september.

/verksamhet/regional-utveckling/projektmedel-stod-och-bidrag/projektstod/eus-strukturfonder/
Bro över vatten

Konferens om innovation i upphandlingsprocesser

Den 10 september arrangerar vi konferens om hur offentliga affärer i Dalarna kan främja nytänkande, utveckling och innovation.

/verksamhet/regional-utveckling/nyheter-regional-utveckling/innovation-i-upphandlingsprocesser/
Talare på evenemang

Kunskapsseminarium om evenemangs ekonomiska betydelse

Den 19 september 10-12 bjuder vi in till ett digitalt kunskapsseminarium om evenemangs ekonomiska betydelse. 

/verksamhet/regional-utveckling/nyheter-regional-utveckling/kunskapsseminarium-om-evenemangs-ekonomiska-betydelse/
Europeisk flagga

Dalarna stärker kopplingen till innovativa regioner i Europa

Region Dalarna har fått 3,9 miljoner kronor från EU-kommissionen för att förbättra länets cirkulära ekonomi och minska miljöpåverkan. Detta ska man göra tillsammans med nio andra regioner i Europa.

/verksamhet/regional-utveckling/nyheter-regional-utveckling/dalarna-starker-kopplingen-till-innovativa-regioner-i-europa-for-att-forbattra-lanets-cirkulara-ekonomi/