Kvinna med skyddsglasögon arbetar i verkstad

Sök stöd och bidrag från Region Dalarna

Hos Region Dalarna kan du ansöka om stöd för insatser som bidrar till en positiv utveckling och tillväxt i Dalarna.

Företagsstöd

Stöd för olika typer av satsningar som stärker ditt företag.

Våra företagsstöd

Viktig information om företagsstöd

Under semesterperioden, 5 juli till 9 augusti, kommer vi inte kunna fatta några beslut om stöd eller utbetalningar. Det går däremot bra att skicka in ansökningar som vanligt. 

Stöd till kommersiell service

Stöd till kommersiell service bidrar till att den lokala servicen på landsbygder ska kunna bibehållas och utvecklas. Stödet lämnas i första hand till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar där det övergripande målet är att bidra till att upprätthålla en god försörjning av dagligvaror med hänsyn till geografi och befolkning.

Stöd till kommersiell service

Projektstöd

Stöd till projekt för insatser som bidrar till en positiv utveckling och tillväxt i Dalarna.

Våra projektstöd

EU:s strukturfonder

Sverige har tillgång till medel ur EU:s strukturfonder genom medlemskapet i EU som syftar till att minska skillnader och ojämlikheter mellan regioner inom Europa. Medfinansiering delas ut till utvecklingsprojekt från regionalfonden, socialfonden och Interreg.

EU:s strukturfonder

Öppna utlysningar

Socialfonden+

Under perioden 2 maj till 30 september 2024 har ESF-rådet en öppen utlysning inom Socialfonden+ i Norra Mellansverige. Utlysningen riktar sig till projekt för kompetensutveckling för anställda inom kommuner och privata utförare av kommunal verksamhet. 

Mer information om nuvarande och kommande utlysningar finns på ESF-rådets hemsida.

 

Nyhetsbrev Dalastrategin 2030

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att ta del av nyheter som rör Dalarnas utveckling och arbetet med Dalastrategin 2030. 

Anmälan nyhetsbrev