Projektstöd från Region Dalarna

Hos Region Dalarna kan du ansöka om stöd till projekt för insatser som bidrar till en positiv utveckling och tillväxt i Dalarna.

För vad kan man få projektstöd?

Projektstöd kan sökas för projekt som är i linje med Dalastrategin där det långsiktiga målet är ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet. I Tillväxtverkets projektbank finns beskrivningar om projekt som tidigare fått finansiering.

Vem kan ansöka?

Kommuner, regionförbund, regioner, myndigheter, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser och universitet/högskolor. Projektstöd lämnas inte till enskilda personer eller enskilda företag.

Hur ansöker man?

En kontakt ska alltid tas med Region Dalarnas projekthandläggare och strateger innan ansökan skickas in. Fyll i Tillväxtverkets mall för en tidig projektidé och skicka till strateg och handläggare i god tid innan inbokat möte. 

Ansökan om projektmedel sker via Tillväxtverkets e-tjänst Min ansökan. För att logga in använder du e-legitimation eller skapar ett konto med lösenord. När du fyller i ansökan ska upptagna kostnader specificeras, det är inte tillåtet att endast hänvisa till bifogad bilaga. Ansökan ska undertecknas och intygas av behörig firmatecknare.

Farook Jalal ModirHandläggare

Telefon: 079-062 52 06
E-post: farookjalal.modir@regiondalarna.se

Jenny GustafssonHandläggare

Telefon: 073-868 01 21
E-post: jenny.b.gustafsson@regiondalarna.se

Joel NorrgoHandläggare

Telefon: 070-530 25 72
E-post: joel.norrgo@regiondalarna.se

Tilda WillénHandläggare

Telefon: 070-205 48 10
E-post: tilda.willen@regiondalarna.se