Genomföra och redovisa projekt

Här kan du läsa om vad som gäller kring att genomföra och redovisa projekt.

Påbörja projektet

Projektet ska påbörjas så snart som möjligt efter det datum som anges i beslutet. Om det sker en förändring av startdatum, vänligen kontakta en handläggare.

Redovisa projektet

Projektet ska särredovisas i form av en projektredovisning hos stödmottagaren, separerat från övrig verksamhet. Kostnader och intäkter ska visas med en resultatrapport och huvudbok. Samtliga kostnader ska kunna styrkas med fakturor eller motsvarande verifikationer. Underlag som visar att kostnaderna är betalda ska bifogas.

Rekvisition av medel ska normalt ske var tredje månad. Rekvisitionen ska endast avse kostnader som upparbetats och betalats under den projektperiod som finns angiven i beslutet. Rekvisitionen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. I samband med rekvisition ska projektet lämna en skriftlig lägesrapport med beskrivning av hur projektet löper och utvecklas i förhållande till ansökan och beslut. För projekt som skickat in sin ansökan via Min ansökan kan söka om utbetalning där. Slutredovisning ska lämnas senast enligt angivet datum i beslutet.

Informera om projektet

Projektet ska informera om att det finansieras med stöd från Region Dalarna med logotypen "med stöd av Region Dalarna". 

Anmäl förändringar i projektet

Om större förändringar sker i projektet såsom till exempel avbrott, försening eller större budgetförändringar ser vi gärna att ni kontaktar oss. Även förändringar gällande projektägare, projektledare eller adress behöver godkännas av Region Dalarna.

Om bidragsmedlen inte har använts enligt bestämmelserna kan beslutet upphävas och medel återkrävas.

Farook Jalal ModirHandläggare

Telefon: 079-062 52 06
E-post: farookjalal.modir@regiondalarna.se

Jenny GustafssonHandläggare

Telefon: 073-868 01 21
E-post: jenny.b.gustafsson@regiondalarna.se

Joel NorrgoHandläggare

Telefon: 070-530 25 72
E-post: joel.norrgo@regiondalarna.se

Tilda WillénHandläggare

Telefon: 070-205 48 10
E-post: tilda.willen@regiondalarna.se