Äpple på en uppslagen bok

Kontaktuppgifter regionala utvecklingsförvaltningen

Kontaktuppgifter till medarbetare på den regionala utvecklingsförvaltningen.

Medarbetare A-Ö

A

Anders Oksvold

Anders Oksvold

Strateg bredband
070-698 16 22
anders.oksvold@regiondalarna.se

Anna Klerby

Anna Klerby

Uppföljning och utvärdering
076-260 64 23
anna.klerby@regiondalarna.se

Amelie Sahlin

Amelie Sahlin

Enhetschef Samhällsbyggnad
072-571 40 68
amelie.sahlin@regiondalarna.se 

C

Carina Terneborg

Registrator
070-170 63 58
carina.terneborg@regiondalarna.se

Cecilia Jansson

Cecilia Jansson

Verksamhetsutvecklare kommunikation
072-212 16 34
cecilia.jansson@regiondalarna.se

Charlotta Larspers

Charlotta Larspers

Strateg kompetensförsörjning
070-302 49 24
charlotta.larspers@regiondalarna.se

Conny Danielsson 

Conny Danielsson 

Strateg kompetensförsörjning
070-388 70 35
Conny.Danielsson@regiondalarna.se

E

Elisabet Asp Christiansson

Elisabet Asp Christiansson

Projektledare Partnerskap Business Region
070-254 89 63
elisabet.christiansson@regiondalarna.se 

Elsmari Julin

Elsmari Julin

Förvaltningschef
070-523 72 57
elsmari.julin@regiondalarna.se

Eva Lundin 

Eva Lundin 

Strateg innovation och forskning
076-696 46 17
eva.lundin@regiondalarna.se 

F

Farook Jalal Modir

Projektfinansiering
079-062 52 06
farookjalal.modir@regiondalarna.se 

Frida Hagman

Frida Hagman

Projektledare, Regional cykelstrategi
072-535 89 42
frida.hagman@regiondalarna.se

G

Gunilla Roberg

Projektledare, Stärkt exportkapacitet
072-352 83 64
gunilla.roberg@regiondalarna.se

Gärd Eriksson 

Gärd Eriksson 

Landsbygdsstöd och digitaliseringskoordinator
079-062 08 13
gard.eriksson@regiondalarna.se

H

Hampus Olofsson

Hampus Olofsson

Entreprenörskapsstrateg, Projektledare Boost Dalarna
073-221 88 97
hampus.olofsson@regiondalarna.se

Helen Vogelmann

Helen Vogelmann

Projektledare Boost Dalarna
072-145 40 78
helen.vogelmann@regiondalarna.se  

Helena Hanno Enochsson 

Helena Hanno Enochsson 

Enhetschef Strategi och finansiering
070-485 15 68
helena.enochsson@regiondalarna.se 

Henrik Aldén

Henrik Aldén

GIS-analytiker
070-750 35 07
henrik.alden@regiondalarna.se 

Henrik Nilsson 

Henrik Nilsson 

Projektledare energi
076-525 66 18
henrik.nilsson@regiondalarna.se

J

Jenny Gustafsson

Jenny Gustafsson

Projektfinansiering
073-868 01 21
jenny.b.gustafsson@regiondalarna.se

Jessica Cedergren

Jessica Cedergren

Energistrateg
Administratör Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige 
076-826 54 44
jessica.cedergren@regiondalarna.se 

Johanna Tangnäs

Johanna Tangnäs

RUA-strateg
073-092 76 39
johanna.tangnas@regiondalarna.se

Joel Norrgo

Projektfinansiering
070-530 25 72
joel.norrgo@regiondalarna.se

Jon Frank

Jon Frank

Samhällsanalytiker
079-062 52 10
jon.frank@regiondalarna.se 

Jonny Gahnshag

Jonny Gahnshag

Enhetschef Näringslivsutveckling
073-068 23 14
jonny.gahnshag@regiondalarna.se 

K

Karin Löfstrand

Karin Löfstrand

Landsbygdsstöd
073-868 16 42
karin.lofstrand@regiondalarna.se

Kent Söderlund

Kent Söderlund

Strateg infrastruktur
070-671 97 16
kent.soderlund@regiondalarna.se

Karin Funcke

Regional stödstruktur för validering
072-740 45 75
karin.funcke@regiondalarna.se 

L

Lars Erik Liss

Företagsstöd
023-77 70 19
larserik.liss@regiondalarna.se

Lena Romlin 

Företagsstöd
023-77 70 21
lena.romlin@regiondalarna.se

Linda Sjögren

Linda Sjögren

Strateg samhällsplanering
072-083 83 88
linda.sjogren@regiondalarna.se

Linnéa Hassis föräldraledig

RUA-strateg
076-697 50 65
linnea.hassis@regiondalarna.se 

Liv-Grete Lidberg

Liv-Grete Lidberg

Projektledare Validering
072-565 30 66
livgrete.lidberg@regiondalarna.se

Louise Modigs

Louise Modigs

Strateg näringslivsutveckling och entreprenörskap
070-884 87 24
louise.modigs@regiondalarna.se 

M

Martina Hellgren

Martina Hellgren

Strateg infrastruktur och samhällsplanering
076-697 50 56
martina.hellgren@regiondalarna.se 

Mattias Ahlstedt

Mattias Ahlstedt

Projektledare energi
072-247 27 93
mattias.ahlstedt@regiondalarna.se 

Maud Hallmans

Maud Hallmans

Strateg investeringsfrämjande arbete
076-763 03 17
maud.hallmans@regiondalarna.se 

Mikael Källman

Mikael Källman

Strateg entreprenörskap och socialt företagande, Partnerskap Business Region

076-111 44 38
mikael.kallman@regiondalarna.se 

P

Peter Möller

Peter Möller

Samhällsanalytiker
072-740 45 80
peter.moller@regiondalarna.se

R

Ronja Backsell

Projektledare, Hållbara transporter
072-467 23 34
ronja.backsell@regiondalarna.se

T

Tilda Willén 

Tilda Willén 

Projekfinansiering
070-205 48 10
tilda.willen@regiondalarna.se 

Tobias Eklund

Projektoperatör, Stärkt exportkapacitet
076-495 91 40
tobias.eklund@regiondalarna.se 

Å

Åsa Dahlstrand

Verksamhetsutvecklare och nämndsekreterare
076-696 83 95
asa.dahlstrand@regiondalarna.se 

Åsa Norrman

Åsa Norrman

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige
072-740 45 82
asa.norrman@regiondalarna.se

Åsa Ängsback

Åsa Ängsback

Internationell strateg
070-622 63 66
asa.angsback@regiondalarna.se