EU:s strukturfonder

Hos Region Dalarna kan man söka finansiering till utvecklingsprojekt från EU:s olika strukturfonder.

Aktuella utlysningar

Europeiska socialfonden

Den 1 juli-30 september har Socialfonden en öppen utlysning. Utlysningen riktar sig mot arbetsgivare som vill stärkas i sin strategiska planering kring kompetensutveckling. Stödet får sökas av privat, offentlig- och idéburen sektor.

Europeiska regionalfonden

Den 12 augusti-13 september öppnar Regionalfonden sin nästa utlysning. Utlysningen berör sex olika områden:

  • Främja övergången till en cirkulär ekonomi
  • Stärka kompetensen i Norra Mellansverige
  • Utveckla smarta energisystem, smarta nät och smart energilagring
  • Digital hållbar omställning
  • Innovation som gör skillnad
  • Utveckla företagens konkurrenskraft i Norra Mellansverige

Information om EU:s olika strukturfonder

Europeiska socialfonden 

Från Europeiska socialfonden kan du söka pengar till projekt som bidrar till att fler får arbete. Dalarna ingår i programområdet Norra Mellansverige och mer information om vad det går att söka medel till finns på Svenska ESF-rådets hemsida.

Europeiska regionalfonden

Genom Regionalfonden kan aktörer genomföra projekt som berör miljö, klimat, företagande, kompetens, spjutspetsforskning eller bredbandsinfrastruktur. Allt med målet att främja hållbar utveckling och sysselsättning. Dalarna ingår i programområdet Norra Mellansverige och mer information om vad det går att söka medel till finns på Tillväxtverkets hemsida.

Interreg Sverige-Norge

Interreg Sverige-Norge är ett EU-program som ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt med målsättningen är att skapa samarbete och utveckling mellan våra länder. 

Interreg Baltic Sea Region

Interreg Baltic Sea Region eller Östersjöprogrammet, är ett program som syftar till samarbete mellan länderna runt Östersjön.

Interreg Europa

Interreg Europe är ett europeiskt samarbetsprogram för utbyte och lärande för att förbättra policies inom regional utveckling.

Conny DanielssonStrateg kompetensförsörjning

Telefon: 070-388 70 35
E-post: conny.danielsson@regiondalarna.se

Eva LundinStrateg innovation och forskning

Telefon: 076-696 46 17
E-post: eva.lundin@regiondalarna.se

Louise ModigsStrateg näringslivsutveckling och entreprenörskap

Telefon: 070-884 87 24
E-post: Louise.modigs@regiondalarna.se

Åsa ÄngsbackStrateg internationalisering

Telefon: 070-622 63 66
E-post: asa.angsback@regiondalarna.se