Publikationer

2020

Filmfond Dalarna ­– en orientering (pdf, 32 sidor)
Syftet är att ge en kunskapsgrund för fortsatt diskussion om det är aktuellt att skapa en filmfond i Dalarna.
Författare: Mattias Ehrenberg, filmkonsulent Film i Dalarna.

 

Kartläggning av digitalisering inom kultur- och bildningsförvaltningen (pdf, 12 sidor)
Kartläggning över hur de olika verksamheterna inom kultur- och bildningsförvaltningen tar tillvara digitaliseringens möjligheter.

 

2019

Gestalta Dalarna – skönhet som skapar utveckling (40 sidor) 
Projektrapport: Arkitektur, form, design – att göra verkstad och skapa långsiktig struktur i Dalarna 2017–2019 
Text: Ann-Louise Rönestål Ek. 

 

Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019–2022 (pdf, 72 sidor)
Styrdokument för att uppnå regionens mål utifrån det regionala kultur- och bildningsansvaret.

 

Kortversion: Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019–2022 (pdf, 28 sidor)

En kortversion av kultur- och bildningsplanen som beslutades av regionfullmäktige 2018.

 

Verksamhetsplan 2019 ­‑ styrning och organisation (pdf, 24 sidor)

Kultur- och bildningsförvaltningens verksamheter kännetecknas av en bred, tillgänglig och kvalitativ kultur- och bildningsverksamhet, väl spridd i hela Dalarna. Dalarnas kultur- och bildningsplan 2019–2022 utgör grunden för det gemensamma arbetet i förvaltningen.

 

Konstöversyn 2019 – om konsten och kulturen i Dalarna (pdf, 92 sidor)
Översynen ger en överskådlig bild, både från nationell och regional horisont, om hur konstområdet förändrats och utvecklats i Dalarna. Huvudfokus ligger på hur det ser ut i dag.
Författare: Staffan Nilsson. 

 

2018

Demografik Fanzine nr 1, 2018. Barns och ungas grafiska röster om de stora frågorna (pdf, 128 sidor)
Hur kan vi bygga en hållbar och inkluderande framtid? Hur kan ungas kraft, samhällsengagemang och perspektiv på de stora livsfrågorna berika utvecklingen?

I Demografikprojektet undersöker barn och unga, i dialog med konstnärer, konstpedagoger och samtalsledare, dessa frågor. Skriften samlar alla verk som skapats under projektets gång och innehåller dessutom dokumentation och reflekterande texter av personer som deltagit i projektet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?