Publikationer

2021

Framsida.PNG

Scenkonstens regionala organisationer - en nationell översikt (pdf, 153 sidor)

Regional spelkultur Verktyg för att stärka spel som kulturform i Gävleborg och Dalarna (pdf, 68 sidor)

Regionens folkhögskolor - nutid och framtid (pdf, 26 sidor)

Verksamhetsplan 2021 (pdf, 18 sidor)

 

Slutrapport - Timmerhuskultur i Dalarna (pdf, 35 sidor) 

Slutrapport från projektet Timmerhuskultur i Dalarna. 2013-2021

 

Omslag - Dans i trädgården och en egen kopp

Dans i trädgården och en egen kopp (pdf, 28 sidor) 
Under sommaren 2020 erbjöds ett tjugotal helt unika kulturhändelser runt om i Dalarna. Det var frilansande kulturarbetare som skapade upplevelserna. Bakgrunden till detta var en särskild uppdragsutlysning till kulturverksamma i Dalarna. Några av intrycken sammanfattas i den här skriften.

2020

Utvecklingsprojekt 2018 - Sammanställning efter genomförda projekt (pdf, 35 sidor)

Sedan 2014 kan ideella och idéburna organisationer, samt studieförbund i Dalarna söka bidrag för utvecklingsprojekt. Medlen är till för att testa något nytt, utanför ordinarie verksamhet och bidra till att uppfylla målen i Kultur- och bildningsplanen. Under 2018 skedde två utlysningar. Detta är en sammanställning av samtliga genomförda projekt som fick medel under 2018.

 

Omslag av Filmfond Dalarna ­– en orientering

Filmfond Dalarna ­– en orientering (pdf, 32 sidor)
Syftet är att ge en kunskapsgrund för fortsatt diskussion om det är aktuellt att skapa en filmfond i Dalarna.
Författare: Mattias Ehrenberg, filmkonsulent Film i Dalarna.

 

Omslag av Kartläggning av digitalisering inom kultur- och bildningsförvaltningen

Kartläggning av digitalisering inom kultur- och bildningsförvaltningen (pdf, 12 sidor)
Kartläggning över hur de olika verksamheterna inom kultur- och bildningsförvaltningen tar tillvara digitaliseringens möjligheter.

 

2019

Omslag av Gestalta Dalarna – skönhet som skapar utveckling

Gestalta Dalarna – skönhet som skapar utveckling (40 sidor) 
Projektrapport: Arkitektur, form, design – att göra verkstad och skapa långsiktig struktur i Dalarna 2017–2019 
Text: Ann-Louise Rönestål Ek. 

 

Omslag av Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019–2022

Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019–2022 (pdf, 72 sidor)
Styrdokument för att uppnå regionens mål utifrån det regionala kultur- och bildningsansvaret.

 

Omslag av Kortversion: Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019–2022

Kortversion: Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2019–2022 (pdf, 28 sidor)

En kortversion av kultur- och bildningsplanen som beslutades av regionfullmäktige 2018.

 

Omslag av Verksamhetsplan 2019 ­‑ styrning och organisation

Verksamhetsplan 2019 ­‑ styrning och organisation (pdf, 24 sidor)

Kultur- och bildningsförvaltningens verksamheter kännetecknas av en bred, tillgänglig och kvalitativ kultur- och bildningsverksamhet, väl spridd i hela Dalarna. Dalarnas kultur- och bildningsplan 2019–2022 utgör grunden för det gemensamma arbetet i förvaltningen.

 

Omslag av Konstöversyn 2019 – om konsten och kulturen i Dalarna

Konstöversyn 2019 – om konsten och kulturen i Dalarna (pdf, 92 sidor)
Översynen ger en överskådlig bild, både från nationell och regional horisont, om hur konstområdet förändrats och utvecklats i Dalarna. Huvudfokus ligger på hur det ser ut i dag.
Författare: Staffan Nilsson. 

 

2018

Omslag av Demografik Fanzine nr 1, 2018. Barns och ungas grafiska röster om de stora frågorna

Demografik Fanzine nr 1, 2018. Barns och ungas grafiska röster om de stora frågorna (pdf, 128 sidor)
Hur kan vi bygga en hållbar och inkluderande framtid? Hur kan ungas kraft, samhällsengagemang och perspektiv på de stora livsfrågorna berika utvecklingen?

I Demografikprojektet undersöker barn och unga, i dialog med konstnärer, konstpedagoger och samtalsledare, dessa frågor. Skriften samlar alla verk som skapats under projektets gång och innehåller dessutom dokumentation och reflekterande texter av personer som deltagit i projektet.

Dela:

Hade du nytta av informationen?