Detalj av målning av Ann Blijdenstein

Konsten i våra lokaler

Regionens unika konstsamling har byggts upp under många år. Med hjälp av konsten hoppas vi kunna ge dig spännande, fina och givande intryck när du besöker eller vistas i våra verksamheter.

År 1947 motionerade landstingsman Arvid Hallberg om att landstinget skulle avsätta 10 000 kr för inköp av konst för att pryda landstigets inrättningar. Konstverk i sjukhussalar bör ha en gynnsam effekt på patienters bättring, menade motionären. Förslaget antogs.

Dagens arbete med konst

Regionen arbetar idag med många byggprojekt där konst ingår som en del i byggnadsprocessen, men också med att utveckla befintliga lokaler. Vid val av konstform tar vi hänsyn till både verksamheternas innehåll och lokalernas arkitektur.

Objektbaserad konst ska hålla fysiskt för offentliga rum, medan tillfälliga installationer fungerar som väckarklockor till debatt och/eller glädje. Konst upplevs olika beroende på erfarenhet, smak och livssituation. Konst är på många sätt en tidsmarkör.

Nordiska konstverk utökar samlingen

Vi köper in och beställer konst av yrkesverksamma konstnärer mestadels verksamma i Norden. Enligt regionens inköpspolicy ska inte inköpen förväxlas med stöd åt regional konstverksamhet. För stöd av konstnärlig verksamhet har regionen egna stipendier.

Bild och form

Telefon: 023-49 22 30
E-post: bild.form.dalarna@regiondalarna.se
Adress: Vasagatan 8, Falun