Årsredovisning

Varje år gör regionen en årsredovisning om föregående verksamhetsår.

Årsredovisningen lämnas av regionstyrelsen till regionfullmäktige. Den vänder sig till politiker och externa intressenter och produceras av ekonomienheten och förvaltningarna. En delårsrapport släpps varje sommar.

I februari görs en preliminär bokslutsrapport för att delge ett preliminärt ekonomiskt resultat och väsentliga data från det föregående verksamhetsåret.