Använd vårt gästnätverk/wifi

Du som besöker våra sjukhus och vårdcentraler kan logga in och använda vårt gästnätverk gratis.

Så här gör du för att ansluta till gästnätverket:

  • Aktivera wifi på din mobila enhet och anslut till nätet: guest.regiondalarna.se 
  • Ange en e-postadress som du har tillgång till för att bekräfta inloggningen och ansluta till nätet.
  • KLART! Enheten är nu ansluten i 14 dygn, sedan krävs en ny anslutning.​

Att tänka på när du nyttjar vårt gästnätverk

  • Avståndet mellan din dator och medicinteknisk utrustning behöver vara minst en armlängds avstånd eftersom din dator kan medföra störningar på medicinteknisk utrustning.
  • Det är ditt ansvar för att inte surfa på olämpliga sidor som kan skada regionen.
  • Det är inte tillåtet att titta eller lyssna på material av pornografisk, rasistisk eller nazistisk karaktär.
  • Tänk på att du lämnar spår som visar vilka webbplatser du har besökt.
  • Du ansvarar själv för att skyddet av att den dator som du ansluter till gästnätverket har uppdaterade antivirusprogram, brandvägg, webbläsare och operativsystem.

Om regler inte efterföljs kan din tillgång till gästnätverket stängas av eller bli föremål för rättslig prövning.

Råd om IT-säkerhet och för att surfa säkrare på Internet (extern länk)