Organisation

Region Dalarna är en politiskt styrd organisation med både en politisk ledning och en tjänstemannaledning. Den politiska ledningen fattar beslut och tjänstemannaledningen verkställer besluten.

Illustration Region Dalarnas organisation

Visa Region Dalarnas organisation i större format