tecknad bild

Sveriges nationella minoriteter

Region Dalarna är samiskt och finskt förvaltningsområde. Det innebär ett särskilt skydd för enskilda personer att använda dessa språk vid sina muntliga och skriftliga kontakter med Region Dalarna.

Region Dalarna har också ansvar gentemot alla fem nationella minoriteter att skydda och främja deras möjligheter att behålla och utveckla sin kultur. Sveriges fem erkända nationella minoriteter är samer, sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer. Samerna har också status som urfolk. De erkända minoritetsspråken är samiska (alla varianter), finska, meänkieli, jiddisch och romani (alla varianter). Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Samråd och inflytande

Nationella minoriteter ska ges möjlighet till inflytande i frågor som berör och så långt det är möjligt erbjudas samråd. Region Dalarna har regelbundna samrådsmöten med förvaltningskommunerna i länet, därutöver förs öppna medborgardialoger riktade till alla minoriteter för att dessa ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande. Regionen har inlett ett arbete för att utveckla arbetet med referensgrupper. Kontakta oss gärna om du är intresserad, har frågor eller synpunkter.

Aktiviteter 2024

Ludvika Joutsenlauluni, Min svanesång

Finsk teater våren 2024 genom Riksteatern 20 april.

 

Kontakt

Ann-Jeanett StålUtvecklingsledare Nationella minoriteter och samisk hälsa

E-post: annjeanett.stal@regiondalarna.se