Samisk flicka

Samisk hälsa

Region Dalarna har antagit Strategi för samisk hälsa - en hälso- och sjukvård som bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för samer 2020-2030. Denna strategi har arbetats fram i samarbete med Kunskapsnätverket för samisk hälsa och syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket.

Möjlighet till vård hos Sanks i Norge

Region Dalarna, Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten och Region Västerbotten har ett avtal med Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsovård och missbruk (Sanks) i Norge. Det innebär bland annat att du kan få en remiss för vård hos Sanks. Börja med att kontakta din vårdcentral för att få en remiss till Vuxenpsykiatrin norra och västra Dalarna i Mora. Den vårdpersonal som du träffar i Mora bedömer om du behöver en remiss till Sanks.

Telefonmottagning för samer

Sedan oktober 2022 finns telefonmottagning för personer 18 år eller äldre som har samisk bakgrund och bor i Dalarnas län. Till telefonmottagningen kan man vända sig för att få hänvisning, information och rådgivning om psykisk hälsa.

Läs mer

Kunskapsnätverk för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa består av Region Dalarna, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen, Sametinget, Landsförbundet svenska samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska samernas riksförbund. 

Samtliga regioner som ingår i samarbetet har antagit strategin. Det innebär att regionerna har åtagit sig att arbeta för en kulturanpassad hälso- och sjukvård som aktivt bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för samer. Detta ska göras genom utbildning av vårdpersonal, utveckling av nya arbetssätt och metoder samt synliggörande av samisk kultur och språk. Dessutom ska regionerna verka för ett nationellt kunskapscentrum för samisk hälsa.

Kontakt

Ann-Jeanett StålUtvecklingsledare Nationella minoriteter och samisk hälsa

E-post: annjeanett.stal@regiondalarna.se