Carlborgsonska donationsstiftelsen

Ur Carlborgsonska donationsstiftelsen kan döva födda i Dalarnas län och som genomgått dövskola/specialskola söka bidrag.

Carlborgsons donationsstiftelse inrättades 1882 av bergsmannen Anders Carlborgson, Sundborn. Stiftelsen förvaltas av Region Dalarna. 

Behöriga att söka ur stiftelsen är den som är född inom Dalarnas län och har genomgått dövskola/specialskola för gravt hörselskadade eller döva. Bidrag kan sökas till kostnader i samband med:

  • yrkesutbildning, vidareutbildning och yrkesinriktade kurser
  • bosättning, det vill säga bildandet av eget hem; första hemmet eller byte av bostad
  • förvärvsarbete eller annan sysselsättning
  • annat ändamål

I fördelningen av bidrag beaktas sökandes behov. Observera behövandekriterier, se dokument nedan.

Ansökan 2024

Ansökan för 2024 är öppen mellan 4 mars och 4 april. Ansökan görs i vår e-tjänst. 

Vid önskan om pappersansökan mejla till bidrag.stipendier@regiondalarna.se, ring eller skicka sms till 070-539 74 17, eller skicka brev till Region Dalarna, Carlborgsons donationsstiftelse, Box 712, 791 29 Falun så skickar vi ansökningshandlingar i pappersform till er.

Bifoga även offert/kostnadsförslag från butik och i förekommande fall kursprogram. Bidrag beviljas inte till tidigare köpta varor eller återbetalning av lån. Den som beviljats bidrag ska efter köpet skicka in kvitton (original eller kopior) till Region Dalarna.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 4 april. Beslut meddelas senast den 15 juni och bidrag utbetalas snarast därefter. Beslut meddelas per mejl om e-postadress uppgivits i ansökan. I annat fall erhålls beslut per brev.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan 2024

Gör din ansökan i vår e-tjänst.

Ansök här

Kontakt

Enheten för bidrag och stipendier

Telefon: 070-539 74 17
E-post: bidrag.stipendier@regiondalarna.se