Konstverk Måne Fotograf: Henrik Hansson

Kultur

Region Dalarna har ansvar för regionala kultur- och bildningsfrågor. Kultur får människan att utvecklas och må bra. Uttrycksförmåga och kreativitet stärks när vi upplever, skapar och lär oss nytt. Där människor växer, där utvecklas också demokratin.

Genom länskulturinstitutioner, folkhögskolor, musikkonservatoriet och studieförbund bedriver kultur- och bildningsförvaltningen verksamhet inom elva områden. Inom varje område finns en eller flera utpekade aktörer med uppdrag att vara pådrivande i arbetet med Region Dalarnas prioriteringar, horisontella perspektiv och målgrupper.

För åren 2023-2026 finns tio övergripande utvecklingsområden. Kultur- och bildningsförvaltningen upprättar och följer upp den regionala kultur- och bildningsplanen på uppdrag av kultur- och bildningsnämnden.

Utlysningar konstnärlig gestaltning

Välkommen att ansöka om att utföra gestaltningsprojekt i Region Dalarna. 

Till utlysningar