Strand och sjövatten

Icke-urbana platser för konst, Garpenberg i Hedemora kommun

Region Dalarna tillsammans med Hedemora kommun och Konstfrämjandet Dalarna vill bjuda in till ett konstnärligt residens inom projektet ’Icke-urbana platser för konst’.

I korthet

Plats
Garpenberg i Hedemora kommun

Deadline
22 mars 2024 kl 18:00

Besked
Innan den 12 april 2024

Residensets tidsplan
Research: 23 maj – 30 maj 2024
Arbetsperiod: 1 september – 21 september 2024
Viss flexibilitet finns, residenset är i sin helhet 4 veckor.

Välkommen till Garpenberg

Med ’Icke-urbana platser för konst’ vill vi skapa utrymme för konstnärlig fördjupning genom att ge tillgång till inspirerande miljöer utanför regionens centralorter. Samtidigt vill vi möjliggöra konstnärliga processer att äga rum på platser där det i dagsläget råder brist på offentliga konstyttringar. Genom att ge plats för konstnärliga processer som inte är förutbestämda och skapa sammanhang där konsten får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar tror vi att residens kan bidra med nya perspektiv och ett utbyte mellan platsen och konstnären.

Under vistelsen som i sin helhet är fyra veckor kommer konstnären att få bekanta sig med platsen, människorna och dess omgivning samt ges möjlighet till fördjupning av sin praktik.

Kriterier för sökande

Residenset är öppet för ansökan från yrkesverksamma konstnärer inom alla fält med examen från konstnärlig högskoleutbildning eller som ha goda yrkesmeriter från de senaste 3 åren. Vi ser gärna ansökningar från konstnärer med lokal koppling till platsen likväl från dem som inte har det. Observera att de som ansöker som duo får dela på det erbjudna arvodet.

Platsen

Uppe på ett berg, mitt i skogen, ligger Garpenberg som egentligen är två samhällen. Garpenberg och Herrgården. Format av skog, gruvor och bruk. Gamla gruvor som Jälkens gruvor och stollgången Morfars ort och sedan en modern, stor och nyligen utbyggd gruva. I Garpenbergsborna finns daggen från skogen och doften av tallbarr. Snöskotrarna morrar i skogen om vintern och bössan står i hallen. Som hämtat ur filmen Jägarna. Där finns sträv kärlek till sin by och hembygd med skogen och gruvorna. Garpenberg centrum är ett hus med en pizzeria. Det finns ingen pittoresk bebyggelse. Lanthandeln är nedlagd och skolan är hotad av nedläggning. Men Garpenberg finns. Och den sagolikt vackra kyrkan och Sveriges enda kvarvarande gruvkapell. Den pampiga Herrgården med sin park och de fina slaggstenshusen. Brattfors och Brännvinsmuren. Det går att gräva efter mer än mineraler här i Garpenberg. Minnen och framtid som finns i alla som bor här. Garpenbergs kontraster kanske kan inspirera. Här finns en mycket lång, rik och nästan
bortglömd historia. Bland annat med kommunens enda kronobruk anlagt av Gustav Vasa. Här finns Dalarnas största herrgård och kommunens första byggnadsminne, ritat av C C Gjörwell. Här finns också ett omfattande statligt skogsinnehav, eftersom kronan varit den stora intressenten i området (dagens Sveaskog). En fantastiskt vacker sockenkyrka. Under sockenkyrkan går dessutom en stollgång, Carls stoll, rakt in i berget. Så gruva och kyrka har verkligen samverkat.

Idag har Garpenberg den framgångsrika gruvan, Sveriges äldsta i drift, och en av få gruvor i Sverige som överlevt konjunktursvängningarna genom åren. Samtidigt har vi kostnaderna gruvdriften innebär för bygden när hela byar, naturområden och kulturmiljöer måste lämna plats för expansionen. Det finns en slags "hatkärlek" till bolaget och den verksamhet som både ger (jobb) och tar områden och tyvärr ibland även liv. Det finns också en extremt stor kontrast i hur orten idag kämpar för att överleva och behålla invånare, skola, pizzeria och föreningsliv, samtidigt som bolaget, kommunen och regionen mår bra av gruvans expansion. Här finns ett koncentrat av ”för” och ”emot”.

Gruvsjön, kallad Klondyke, som består av rester från ett stampverk där malm krossades. Där, och i det stora varpområdet intill, blommar Garpenbergsblomman och fjällnejlikor i maj/juni. Även resterna av  Brattfors bruk och Dormsjö bruk är intressanta och bär på en stolt historia som idag nästan glömts bort. I Dormsjö har bruket numera ersatts av skola med antroposofisk inriktning och vårdhem, som även det skapar kontraster i bygden. Sen finns sånt som Gruvkapellet, Sveriges enda bevarade från äldre tid, Intrångets gruvlave, finnbygderna runt byarna Hässlen, Ljusfallet, Jelken och Bensåsen, som åter bebos och brukas, och det populära besöksmålet Bensåsgruvan med gruvgången Morfars ort på gränsen till Avesta kommun. Här finns också flest antal naturreservat i kommunen och många vandringsleder. Dessutom flera skidspår och kommunens enda slalombacke vintertid, eftersom klimatet gör det snösäkert. Så trots det intensiva naturbruket fungerar också naturen som en motor för besöksnäringen i bygden.

Residensets tidsplan

Residenset pågår under två perioder och är i sin helhet fyra veckor, dessa är fördelade på försommaren och hösten 2024. En kortare researchperiod 23 maj – 30 maj 2024 samt en period för produktion och fördjupning 1 september – 21 september 2024. Vi önskar att konstnärer med olika livssituation kan ansöka till residenset. Vid behov för vi därför gärna dialog om hur residenset kan anpassas efter konstnärens livssituation med exempelvis barn eller annan anställning. Detta genom att erbjuda uppdelad vistelse eller att vistelsen delvis förläggs över annan period.

Mötet med platsen och det lokala

Residenset inleds under våren med en introduktion till platsen. Via bland annat lokala möten med människor och aktörer som verkar i Garpenberg. Denna period öppnar upp för dialog, samverkan och aktiviteter, dessa utformas med konstnärens behov i åtanke och i nära samarbete mellan kommun, region, Konstfrämjandet Dalarna och konstnär. 

Arvode och annan praktisk information

Varje antagen konstnär erhåller ett arvode om 60 000 SEK (exkl. moms, F-skatt, faktura) för 4 veckors engagemang på platsen och en produktionsbudget om 10 000 SEK (exkl. moms). Vi står för omkostnader som boende, arbetslokaler och processledning. Samt resekostnad till och från residens, detta inom Sverige.

Residenskonstnären står för

 • Försäkring
 • Frakt och förvaring av eventuellt verk
 • Mat under vistelsen

Boende och arbetslokaler

Enskilt boende med tillgång till eget kök och badrum.
Arbetslokaler anpassas utefter konstnärens behov, https://www.dalatrafik.se/linje/263

Pizzerian har ett mindre utbud av livsmedel, Lanthandel finns i Smedby, 19 km, större matbutiker i Hedemora, 15 km. Eget körkort och bil kan underlätta vistelsen. 

Förväntningar på konstnären under vistelsen

Konstnären förväntas delta på aktiviteterna som arrangeras för research perioden 23 – 30 maj samt på ett avslutande samtal angående sin praktik och sina reflektioner efter residensvistelsen. Att konstnären vistats på platsen under de utvalda veckorna och informerar om eventuella uppehåll eller avvikelser från planeringen.

Det finns inga krav på att konstnären ska färdigställa ett konstverk under residenset. Det som residenskonstnären producerar under perioden har den som upphovsperson alla rättigheter till.

Dokumentation

Residenset kommer att dokumenteras genom fotografi och video, möjligen även genom andra medier. Materialet kommer att kommuniceras via regionens, kommunens och Konstfrämjandet Dalarnas hemsidor och sociala mediekanaler. Konstnärens åtaganden och rättigheter regleras i ett avtal som upprättas mellan Region Dalarna och konstnären.

Ansökan (ansökningsformulär, innehåll)

 • Motivationsbrev: beskriv varför platsen intresserar dig och hur du önskar samverka på den. (max 1 A4)
 • Beskriv din konstnärliga praktik / konstnärliga process (max ½ A4)
 • CV
 • Portfolio med 5 verk, från de senaste 5 åren, i pdf (max 30 MB), max 1 A4 per verk. Länkar till video/ljud utdrag max 5 min per verk.

Deadline och besked

Ansökan är öppen till och med kl 18:00 den 22 mars 2024. Beslut lämnas innan den 12 april 2024.

Arrangörer

Region Dalarna med stöd av Kulturrådet. Tillsammans med Hedemora kommun och Konstfrämjandet Dalarna.

Urval 

Urvalsjuryn består av representanter från Bild och form Dalarna, Hedemora kommun och Konstfrämjandet Dalarna.

Bedömningsprocessen

Sammantagen bedömning av: 

 • Förutsättningar för ett gott utbyte mellan platsen och deltagande konstnär.
 • Utrymme att fördjupa sin praktik inom ramarna för residenset.
 • Konstnärlig kvalitet
 • KROs kriterier för yrkesverksamhet beaktas

Kontakt

Andreas SandbergBild- och formkonsulent

Telefon: 072-148 03 20
E-post: peterandreas.sandberg@regiondalarna.se