Utlysningar

Aktuella utlysningar från Regionalfonden och Socialfonden+

Öppna utlysningar inom Socialfonden+

ESF-rådet har en öppen utlysning inom Socialfonden+ i Norra Mellansverige under perioden 2 maj till 30 september 2024. Utlysningen riktar sig till projekt för kompetensutveckling för anställda inom kommuner och privata utförare av kommunal verksamhet. 

ESF-rådet har även en öppen utlysning som riktar sig mot arbetsgivare i syfte att stärka dem i strategisk komeptensutvecklingsplanering. Den utlysningen är öppen under perioden 1 juli till 30 september 2024.

Mer information om nuvarande och kommande utlysningar finns på ESF-rådets hemsida.

 

Regionalfonden har just nu ingen öppen utlysning

Mer information om kommande utlysningar finns på Tillväxtverkets hemsida.