Samhällsanalys

Vi på Region Dalarna följer utvecklingen i länet på nära håll och inom olika områden. Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna ta del av så mycket kunskap som möjligt för att alla som arbetar med utvecklingen i Dalarna får insikt om hur det ser ut i regionen, och för att de beslut som fattas har stöd av statistiken.

Analyser görs inom olika områden

Region Dalarna tar fram analyser inom områden som bedöms viktiga för den regionala utvecklingen såsom kompetensförsörjning, integration, transporter och infrastruktur, besöksnäring, industri och ungdomsfrågor. Att kunna se och förstå stora trender som sker över tid gör att vi kan möta utmaningar och fatta välgrundade beslut. Vissa underlag tas fram regelbundet medan andra kan vara punktinsatser vid behov. Analyserna ska kunna användas som kunskapsunderlag för kommuner, näringsliv och akademi. På regelbunden basis håller vi också kunskapsseminarium för att dela med oss av vår kunskap. 

All kunskap är öppen och tillgänglig och hittas under statistik och rapporter.

Peter MöllerSamhällsanalytiker

Telefon: 072-740 45 80
E-post: peter.moller@regiondalarna.se