Näringslivsutveckling

Region Dalarna verkar för ett klimatsmart och konkurrenskraftigt näringsliv i hela Dalarna.

Region Dalarnas roll är att stödja, samordna och initiera insatser som stärker näringslivets utvecklingskraft i Dalarna. Detta sker tillsammans med kommunernas näringslivsfunktioner och framför allt via olika aktörer som arbetar med näringslivsutveckling, socialt entreprenörskap och främja etableringar och investeringar.

Region Dalarna arbetar bland annat med samordning och samverkan kring näringslivsfrågor, regionala analyser och kunskapsöverföring. Vi stöttar också i utvecklingsprocesser, driver egna projekt, och med investeringsfrämjande åtgärder.

Kontakt

Jonny GahnshagEnhetschef Näringslivsutveckling

Telefon: 073-068 23 14
E-post: jonny.gahnshag@regiondalarna.se