Invest in Dalarna

Invest in Dalarna är en del av Region Dalarnas regionala utvecklingsförvaltning inom enheten näringsliv. Invest in Dalarna arbetar investeringsfrämjande för ett fortsatt starkt och konkurrenskraftigt näringsliv i Dalarna.

Invest in Dalarna arbetar investeringsfrämjande

Invest in Dalarnas arbete syftar till att stärka det regionala näringslivet och regionens attraktionskraft och öka tillväxten i små-och medelstora företag. Detta sker främst genom marknadsföring av det regionala näringslivet och rådgivning. Den service Invest in Dalarna tillhandahåller skräddarsys utifrån kundens behov för att säkerställa långsiktigt hållbara investeringar i Dalarna och Sverige.

Från och med 1 januari 2020 drevs verksamheten inom ramen för projektet Hållbart investeringsfrämjande genom strategisk samverkan, med Region Dalarna som projektägare. Projektet medfinansierades av Region Dalarna och EUs strukturfonder och kommer att avslutas under första kvartalet 2023.

Invest in Dalarnas webbsida

 

Logotyp EU       

Maud HallmansInvesteringsfrämjande arbete

Telefon: 076-763 03 17
E-post: maud.hallmans@regiondalarna.se