Kompetensförsörjning

För att företag och offentliga organisationer i Dalarna ska växa och må bra är det avgörande att hitta rätt kompetens. Region Dalarnas roll är att initiera, stödja och samordna insatser för en ökad kompetensmatchning.

Matchningen mellan arbetsmarknadens behov och tillgänglig kompetens behöver stärkas och utvecklas. Genom att samverka med kommuner, näringsliv, andra regioner, utbildningsanordnare, myndigheter och andra aktörer som jobbar med kompetensförsörjningsfrågor, kan Region Dalarna vara med och bidra.

I Region Dalarnas uppdrag ingår att bedöma länets kompetensbehov inom offentlig och privat sektor på kort och lång sikt, samt att sätta mål och prioriteringar för det regionala kompetensförsörjningsarbetet. Region Dalarna arbetar också med att ta fram regionala analyser, kunskapsöverföring och att driva egna projekt.

Kontakt

Conny DanielssonStrateg kompetensförsörjning

Telefon: 070-388 70 35
E-post: conny.danielsson@regiondalarna.se