Samhälls-och infrastrukturplanering

Region Dalarna arbetar med regional samhällsplanering i samverkan med Dalarnas kommuner för att stärka sambandet mellan kommunal fysisk planering, infrastrukturplanering och kollektivtrafik.

Regionala utvecklingsförvaltningen arbetar bland annat med:

  • Genomförandet av innevarande länsplan för transportinfrastruktur i samverkan med Trafikverket. En länsplan talar om vilka investeringar som ska göras i det regionala vägnätet.
  • Samverkan med Kollektivtrafikförvaltningen i arbetet med att ta fram och genomföra Trafikförsörjningsprogrammet.
  • Förslag till svar på remisser i samverkan med Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning.
  • Bredbandsutbyggnad och digitalisering. 
  • Underlag och regionala analyser.
  • Samordning och samverkan.
  • Stöd i påverkansarbete och utvecklingsprocesser.
  • Kunskapsöverföring.
  • Kommersiell service i landsbygd.

Kent SöderlundStrateg infrastruktur

Telefon: 070-671 97 16
E-post: kent.soderlund@regiondalarna.se

Martina HellgrenStrateg samhällsplanering och infrastruktur

Telefon: 076-697 50 56
E-post: martina.hellgren@regiondalarna.se