Bredbandsutbyggnad

Region Dalarna arbetar för en bredbandsutbyggnad i hela länet för att alla i Dalarna ska kunna utnyttja de möjligheter som digitaliseringen skapar, såsom tillväxt och utveckling.

Regionala utvecklingsförvaltningen arbetar bland annat med:

  • Bredbandsutbyggnad i hela länet med fokus på områden där inte kommersiella aktörer finns.
  • Stöttning i utvecklingsprocesser
  • Kunskapsöverföring.