Strukturfondspartnerskap

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen. Det handlar om att bidra till en mer attraktiv, smart, grön och inkluderande region.

Så arbetar strukturfondspartnerskapet

Norra Mellansveriges strukturfondspartnerskap beslutar om vilka projekt som ska prioriteras och beviljas medel från Europeiska Regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+). Pengarna från dessa två fonder är fördelade på ca 1,2 miljarder svenska kronor i ERUF och ca 650 miljoner svenska kronor i ESF+. Detta är medel som ska användas under perioden 2021–2027.

Ansökningarna ställs till myndigheterna, Tillväxtverket respektive ESF-rådet i Norra Mellansverige, som bereder ärendena. Godkända ansökningar överlämnas till Strukturfondspartnerskapet som samråder med regionerna Värmland, Dalarna och Gävleborg. Därefter tar partnerskapet ställning till om det aktuella projektet ska prioriteras eller inte.

Strukturfondspartnerskapets ställningstagande är bindande för myndigheterna. Efter det att strukturfondspartnerskapet antingen prioriterat eller inte prioriterat en projektansökan går ärendet tillbaka till respektive myndighet som fattar det formella beslutet.

Strukturfonder

EU:s sammanhållningspolitik syftar till att utveckla Europas regioner genom att minska regionala skillnader och ojämlikhet mellan människor. Målet är att bidra till en ekonomisk, social och territoriell sammanhållning inom Europa. Sammanhållningspolitiken genomförs i programperioder om sju år och omfattar cirka 373 miljarder euro för åren 2021-2027.

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden         Logotyp EU Social Fonden

Åsa NorrmanHuvudsekreterare Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Telefon: 072-740 45 82
E-post: asa.norrman@regiondalarna.se

Jessica CedergrenProjektledare

Telefon: 076-826 54 44
E-post: jessica.cedergren@regiondalarna.se