Ledamöter Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Programperioden 2021­–2027

Birgitta Sacrédeus, ordförande, Dalarna

Regioner

Anna Hed, Region Dalarna
Jan Boman, Region Dalarna
Björn Ljungqvist, Region Dalarna
Patrik Stenvard, Region Gävleborg
Anna Sundberg, Region Gävleborg
Marie-Louise Dangardt, Region Gävleborg
Magnus Svensson, Region Gävleborg
Erik Evestam, Region Värmland
Åsa Johansson, Region Värmland
Fredrik Larsson, Region Värmland
Ulrika Jacobs, Region Värmland

Arbetsmarknadens parter

Thomas Rehn, LO IF Metall
Mia Aho Wahlberg, TCO Unionen
Blerta Krenzi, SKR

Länsstyrelser

Per Bill, Landshövding Gävleborg
Georg Andrén, Landshövding Värmland

Försäkringskassan

Fredrik Samnegård

Arbetsförmedlingen

Åsa Rosendal

Universitet/högskola

EvaLena Östlin, Karlstad Universitet

Näringsliv

Helene Bergfeldt, Företagarna Orsa
Kjell Grundström, Sparbanksstiftelsen Dalarna

Intresseorganisationer och föreningar

Peter Berglund, RF-SISU Dalarna