Så arbetar vi internationellt

För att stärka utvecklingen i Dalarna arbetar utvecklingsförvaltningen internationellt och då framförallt inom EU och gentemot Norge. Syftet är att tillvarata och med ett proaktivt arbetssätt vidareutveckla de möjligheter EU-medlemskapet ger.

EU-medlemskapet skapar möjligheter för Dalarna

Lagstiftning och politik inom EU påverkar utvecklingen i Dalarna. Därför behöver det regionala utvecklingsarbetet ha ett EU-perspektiv. De möjligheter EU-medlemskapet ger ska tas tillvara och vidareutvecklas. Regionala utvecklingsförvaltningen bistår nämnden i EU-relaterade frågor och vid påverkansinsatser inom olika sakområden, exempelvis infrastrukturfrågor. Förvaltningen deltar även i arbetet inom Gränskommittén Inlandet-Dalarna, som är ett samarbete över norska gränsen. Gränskommittén Inlandet Dalarna (extern länk)

Central Sweden

Central Sweden är Region Dalarnas, Region Gävleborgs och Region Örebro läns gemensamma representationskontor i Bryssel. Central Sweden stödjer förvaltningens arbete med EU-kompetens i olika sakfrågor.

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige är namnet på det partnerskap för Gävleborg, Dalarna och Värmland som har uppdraget att se till att de EU-medel som är avsatta för regionen används på bästa sätt för att utveckla regionen.

Åsa ÄngsbackInternationell strateg

Telefon: 070-622 63 66
E-post: asa.angsback@regiondalarna.se