Regional fysisk planering

Region Dalarna arbetar med regional fysisk planering som ett viktigt verktyg för att skapa bra förutsättningar för människor och företag att utvecklas hållbart.

Om regional fysisk planering

Regional fysisk planering handlar om att hitta synergieffekter mellan exempelvis hållbara transporter, jämlikhet och hälsa. Här är infrastruktur är en viktig del. En god sådan möjliggör tillgång till utbildning, skapar förutsättningar för arbetsmarknad och näringsliv att utvecklas, och gör det möjligt att bo och leva i hela Dalarna. Den skapar också tillgänglighet till rekreation och friluftsliv i natur- och kulturlandskapet, vilket har stor betydelse för folkhälsan. Arbetet som Region Dalarna gör ska underlätta och stödja den kommunala och mellankommunala planeringen likväl som övrig regional planering.