Region Dalarnas arbete med innovation

Dalarna har genom historien visat sig vara en innovativ region, alltifrån modern gruvdrift redan på 1600-talet via uppfinningsrikt hantverk och den industriella utvecklingen till mer nischade innovationer. För att klara fortsatt utveckling och samtidigt möta samhällsutmaningar behövs innovationer i alla sektorer.

Regionala innovationsstrategin 

Genom Dalarnas regionala innovationsstrategi för smart specialisering kraftsamlar Region Dalarna för stöd till omställning och utveckling med utgångspunkt från ett antal kunskapsområden. Dessa områden har särskilt utmärkta förutsättningar för att utveckla innovationer som kan möta samhällets och näringslivets utmaningar och behov för framtiden. Inom kunskapsområdena finns goda förutsättningar för samverkan mellan offentliga aktörer och den idéburna sektorn för att hitta nya idéer som kan leda till innovation och utveckling av näringslivet.

Region Dalarna samordnar innovationsarbetet

I Region Dalarnas uppdrag ingår att ha en samordnande och stödjande roll, både för utveckling, omställning och innovation i samverkan med företagsfrämjande och innovationsfrämjande aktörer. I rollen ingår även att ta initiativ, bidra och uppmuntra till processer och andra aktiviteter för att omvandla utmaningar till möjligheter till nytta för utveckling av näringslivet och på sikt även hela samhället. Genom tillgång till kontakter på både internationell, nationell, regional och lokal nivå tillsammans med kunskap om och ansvar för olika strategier och planer jobbar Dalarnas innovationsfrämjande aktörer för att nå målen i Innovationsstrategin.