Pennor och böcker

Stöd för hemmaresidens

Här hittar du information om stöd för hemmaresidens från Region Dalarna. Just nu finns inga aktuella utlysningar.

December 2020- januari 2021

Utlysningen är stängd och beslut är fattat. 

Totalt erbjuds sju residens à 20 000 kr. Satsningen finansieras genom extra medel från Statens kulturråd som fördelats ut till regionerna med anledning av covid-19.

Detta är en andra omgång av hemmaresidens, en första omgång utlystes i juni 2020. Residenset ska ge möjlighet att utveckla och fördjupa något inom sin profession och ska äga rum hemma alternativt i en närbelägen ateljé/studio/verkstad eller utomhus. Inriktningen är definierad utifrån aktuella behov hos yrkesgruppen i rådande situation. Residenset är fyra veckor långt och skall genomföras under valfri period från beslutsdatum till och med juli 2021.

Vem kan söka?

Professionella frilansande yrkesverksamma inom bild- och formområdet (t ex konst, design, arkitektur, konsthantverk, illustration) som har tid och önskan att utveckla och fördjupa något inom sin profession, t ex en idé, tematik eller teknik. Det är också möjligt att söka som konstnärsgrupp/förening av professionella konstnärer, en ansökan avser då ett residens à 20 000 kr för hela gruppen. Den/de som söker ska vara skriven/skrivna i Dalarna. Endast en ansökan per person kan beaktas.

Sökande från förra utlysningen av hemmaresidens kan, och uppmuntras, till att söka igen. Dock ej de som tidigare blivit beviljade ett hemmaresidens under 2020.

Så funkar det

Residenset är fyra veckor långt och skall genomföras under valfri period från det att residenset är beviljat till och med juli 2021. De fyra veckorna behöver inte genomföras i anslutning till varandra utan kan delas upp i flera perioder eller spridas ut över fler veckor. Arbetet ska bedrivas hemma alternativt i en närbelägen ateljé/studio/verkstad för att minimera behovet av resor. Det är även möjligt att arbeta i och utforska sin närmiljö utomhus. Varje residens omfattar ett skattebefriat arbetsstipendium på 20 000 kronor per sökande.

Kriterier och urval

Sökande ska vara professionell yrkesverksam inom bild- och formområdet samt skriven i Dalarna. I urvalet tar vi i första hand hänsyn till hur den sökande planerar att använda sin tid för att fördjupa och utveckla sin konstnärliga praktik, t ex att upplägg och omfattning är väl anpassade och avgränsade i förhållande till residensets ramar. I andra hand ser vi gärna att residensdeltagarna tillsammans representerar en bredd av konstnärliga uttryck/sammanhang och teman/idéer till fördjupning. Arbetsstipendiet avser inte investeringar. Urvalet påverkas inte heller av eventuell förlorad arbetsinkomst p.g.a. covid-19. I referensgruppen för urvalet ingår konsulenter från Bild och form. Ansökningarna kommer anonymiseras inför urvalsprocessen.

Rapport

Efter avslutat residens skriver de antagna residensdeltagarna en kort beskrivning om/reflektion av processen, det vill säga hur arbetet med att fördjupa och utveckla sin konstnärliga praktik gått till samt en enkel presentation av eventuellt resultat. Det går också bra att göra sin utvärdering och presentation i ett annat format, till exempel genom en enkel film. Bild och form, Region Dalarna, kan komma att publicera utvärderingarna och presentationerna i sina kanaler - till exempel på hemsida -utan ytterligare ersättning till residensdeltagarna. Observera att det är viktigt att arbetet fokuserar på det egna utforskandet, arbetsprocessen och inte på presentation av resultatet.
Rapporten skickas in senast den 15 augusti 2021 . Residensdeltagarna ska som avslutning delta i en gemensam utvärderingsträff under hösten 2021.

Om hemmaresidens

Utlysningen är en del i utvecklingsarbetet med regionala residens inom bild- och formområdet, vilket har sin grund i kultur- och bildningsplanen. Residenset ska ge möjlighet att utveckla och fördjupa något inom sin profession och ska äga rum hemma alternativt i en närbelägen ateljé/studio/verkstad eller utomhus. Inriktningen är definierad utifrån aktuella behov hos yrkesgruppen i rådande situation. Residenset är fyra veckor långt och skall genomföras under valfri period från beslutsdatum till och med juli 2021.

Juni 2020

Utlysningen är stängd och beslut är fattat.

Bild och form, Region Dalarna, erbjuder yrkesverksamma inom bild- och formområdet att ansöka om residens 2020. Totalt erbjuds fem residens à 20 000 kr. Satsningen finansieras genom omfördelning av befintlig budget utifrån att verksamheten har förändrats på grund av covid-19.

Utlysningen är en del i utvecklingsarbetet med regionala residens inom bild- och formområdet. Residenset ska ge möjlighet att utveckla och fördjupa något inom sin profession och ska äga rum hemma alternativt i en närbelägen ateljé/studio/verkstad eller utomhus. Inriktningen är definierad utifrån aktuella behov hos yrkesgruppen i rådande situation. Residenset är fyra veckor långt och skall genomföras under valfri period från beslutsdatum till och med november 2020.

Vem kan söka?

Professionella frilansande yrkesverksamma inom bild- och formområdet (t ex konst, design, arkitektur, konsthantverk, illustration) som har tid och önskan att utveckla och fördjupa något inom sin profession, t ex en idé, tematik eller teknik. Det är också möjligt att söka som konstnärsgrupp/förening av professionella konstnärer, en ansökan avser då ett residens à 20 000 kr för hela gruppen. Den/de som söker ska vara skriven/skrivna i Dalarna. Endast en ansökan per person kan beaktas.

Så funkar det

Residenset är fyra veckor långt och skall genomföras under valfri period från det att residenset är beviljat till och med november 2020. De fyra veckorna behöver inte genomföras i anslutning till varandra utan kan delas upp i flera perioder eller spridas ut över fler veckor. Arbetet ska bedrivas hemma alternativt i en närbelägen ateljé/studio/verkstad för att minimera behovet av resor. Det är även möjligt att arbeta i och utforska sin närmiljö utomhus. Varje residens omfattar ett skattebefriat arbetsstipendium på 20 000 kr per sökande.

Kriterier och urval

Sökande ska vara professionell yrkesverksam inom bild- och formområdet samt skriven i Dalarna. I urvalet tar vi i första hand hänsyn till hur den sökande planerar att använda sin tid för att fördjupa och utveckla sin konstnärliga praktik, t ex att upplägg och omfattning är väl anpassade och avgränsade i förhållande till residensets ramar. I andra hand ser vi gärna att residensdeltagarna tillsammans representerar en bredd av konstnärliga uttryck/sammanhang och teman/idéer till fördjupning. Arbetsstipendiet avser inte investeringar. Urvalet påverkas inte heller av eventuell förlorad arbetsinkomst p.g.a. covid-19. I referensgruppen för urvalet ingår konsulenter från Bild och form. Ansökningarna kommer anonymiseras inför urvalsprocessen.

Rapport

Efter avslutat residens skriver de antagna residensdeltagarna en kort beskrivning om/reflektion av processen, d.v.s. hur arbetet med att fördjupa och utveckla sin konstnärliga praktik gått till samt en enkel presentation av eventuellt resultat. Det går också bra att göra sin utvärdering och presentation i ett annat format, t ex en enkel film. Bild och form, Region Dalarna, kan komma att publicera utvärderingarna och presentationerna i sina kanaler, till exempel på hemsida utan ytterligare ersättning till residensdeltagarna. Observera att det är viktigt att arbetet fokuserar på det egna utforskandet, arbetsprocessen och inte på presentation av resultatet. Rapporten skickas in senast den 15 december. Residensdeltagarna ska som avslutning delta i en gemensam utvärderingsträff under vintern 2020/21.

Om hemmaresidens

Utlysningen är en del i utvecklingsarbetet med regionala residens inom bild- och formområdet, vilket har sin grund i kultur- och bildningsplanen. Residenset ska ge möjlighet att utveckla och fördjupa något inom sin profession och ska äga rum hemma alternativt i en närbelägen ateljé/studio/verkstad eller utomhus. Inriktningen är definierad utifrån aktuella behov hos yrkesgruppen i rådande situation. Residenset är fyra veckor långt och skall genomföras under valfri period från beslutsdatum till och med november 2020.

Kontakt:

Camilla NymanBild- och formkonsulent

E-post: camilla.nyman@regiondalarna.se

Emelie LiljaKonstprojektledare

Telefon: 072-083 22 06
E-post: emelie.lilja@regiondalarna.se