Scen från Bergtagna. Foto: Per Eriksson

Teater och dans

Region Dalarna främjar tillgången av professionell teater i länet och stärker strukturen för produktion av teater för unga.

Teater och dans hör tillsammans med cirkus, opera, musikal och levande musik hemma under begreppet scenkonst. Genom att agera, berätta, framställa och gestalta berättelser inför en levande publik syftar scenkonsten till att underhålla, utmana och väcka tankar och känslor. Teater och dans har unika förutsättningar som kommunikatörer, från konstnär till publik. Scenkonsten kan  genom dess olika former förmedla både de svåra frågorna och vara en källa till inspiration och glädje. Både samtida dans och teater finns i en mängd stilar och traditioner. Inom den samtida dansen och teatern ryms också gränsöverskridande och konceptuella uttrycksformer där också andra konstformer blir en del av verket.

Vem har länsuppdraget i Dalarna?

Stiftelsen Dalateatern innehar uppdraget  att främja tillgången av professionell teater och dans i länet.

Folkmusikens hus i Rättvik har länsuppdraget att stärka den sceniska folkdansen i länet.

Region Dalarna är huvudman för Malungs folkhögskola som i sitt kursutbud har specialiserade kurser inom folklig dans.

Utvecklingsmöjligheter för området 2023-2026

Region Dalarna vill:

  • säkerställa tillgången till professionell scenkonst genom att medverka till nya lokaler för Dalateatern,
  • stärka infrastrukturen för scenkonst för barn och unga samt
  • stärka infrastrukturen för dans som konstform.