Sommarjobba inom slutenvården

Slutenvård innebär att patienten är inneliggande på en vårdavdelning där hen vårdas.

Sommarjobba på Falu lasarett

Vill du sommarjobba inom slutenvården på Falu lasarett? Här hittar du mer information om vilka verksamheter du kan söka till. 

Mer information om slutenvården på Falu lasarett