Sommarjobba på Falu lasarett

Vi tar just nu inte emot ansökningar för att sommarjobba inom slutenvården.

Är du intresserad av att sommarjobba inom slutenvården på Falu lasarett? Här nedan kan du läsa mer om våra kliniker och hur de arbetar. Våra ansökningsperioder brukar öppna runt 1 november, så håll utkik. 

För dig som sökt sommaren 2024

Stort tack för visat intresse! Annonserna har stängts och urval pågår. Tillsättningar sker löpande. Om du inte har fått återkoppling än eller har frågor, kontakta oss på:
sommar.bemanning@regiondalarna.se  

 

Division medicin

Avdelning 54

Vi är en liten klinik med ett stort akutuppdrag och vårdar patienter från hela Dalarna. Hos oss finns en bred patientgrupp med många olika infektionsdiagnoser, vilket ger oss ett varierande och utvecklande arbete. De vanligast förekommande diagnoserna är lunginflammation, urinvägsinfektion, sepsis (blodförgiftning), hud- och mjukdelsinfektioner samt ortopediska infektioner.

Vi tar oss an vardagen med ett stort driv och intresse. För att vi ska få de bästa förutsättningarna i vår yrkesvardag arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö – till exempel genom individanpassad introduktion, kontinuerlig utbildning och reflektionsverktyget "fånga passet".

Hos oss arbetar du i team med undersköterska och sjuksköterska, i nära samarbete med läkare och paramedicin. Du utför avancerad omvårdnad samt medicintekniska moment som är både roliga och utvecklande. Vill du arbeta med ett positivt gäng där vi arbetar tillsammans över yrkesgränserna är du välkommen till oss!

Kontakt

Anna Karin Meissner
1:a linjens chef
Telefon: 023-49 26 52
E-post: anna-karin.meissner@regiondalarna.se 

Akutvårdsavdelning (AVA)

Här vårdas patienter från de olika klinikerna på Falu lasarett; kirurgen, medicin, infektion och ortopeden. En del är lättare sjuka och en del har svårare symtom eller sjukdomar. Det är det som är så spännande, tycker vi som jobbar här, blandningen av patienter samt att vi har snabba vårdtider.

Vi vill att du som sommarjobbar hos oss ska känna dig trygg och erbjuder därför en bra inskolning. Det kommer alltid finnas van personal på samma turer som du jobbar, vilket innebär att du alltid kommer ha någon att fråga om du känner dig osäker. Vi som jobbar på AVA tycker om varandra och har en fin arbetsgemenskap. 

Kontakt

Kathrin Vega
1:a linjens chef
Telefon: 023-49 01 91
E-post: kathrin.vega@regiondalarna.se

 

Avdelning 27

Avdelningen är en hjärtavdelning som vårdar patienter som drabbats av hjärtsjukdom, till exempel hjärtinfarkter, hjärtsvikt, arytmisjukdomar och inflammationstillstånd som engagerar hjärtat samt lungembolier. Till oss kommer alla hjärtinfarkter i Dalarna som ska genomgå en kranskärlsröntgen med eventuell åtgärd, samt de patienter som är i behov av en pacemaker.

Vi är en relativt stor avdelning med 28 vårdplatser vintertid och 24 vårdplatser sommartid. Vi arbetar i team runt patienterna där teamet består av sjuksköterska, undersköterska, läkare och sjukgymnast i det dagliga arbetet. Vid behov tar vi kontakt med andra professioner.

Som sommarjobbare hos oss kommer du få en lärorik tid med ett arbete som varierar i tempo, vi är en akutavdelning med både kroniskt och akut sjuka patienter. Medelvårdtiden är 3,3 dygn och varierar mellan några timmar upp till veckor. Vill du lära dig mer om hjärtsjukvård och arbeta i nära team tillsammans med kollegor av olika yrkeskategorier är du varmt välkommen att söka till oss!

Kontakt

Malin Manitski
Sektionsledare/sjuksköterska
Telefon: 023-49 21 16
E-post: malin.manitski@regiondalarna.se 

Avdelning 23

Avdelningen har inriktning hematologi och gastroenterologi. Här får du en bred erfarenhet och erbjuds ständigt nya utmaningar i ett varierat tempo då vi behandlar patienter med många olika sjukdomstillstånd, där en stor andel har nedsatt immunförsvar. Du kommer att möta patienter som har olika sorters blodsjukdomar, inflammatoriska mag- tarmsjukdomar och levercirros.

På avdelningen jobbar vi i team som inkluderar sjuksköterskor, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, avdelningskoordinator, avdelnings farmaceut, vårdnära service, fysioterapeut och arbetsterapeut med flera. En sjuksköterska och en undersköterska jobbar alltid i par och ansvarar tillsammans för patienter i en tilldelad grupp.

Som sjuksköterska hos oss stöttar du och dina kollegor varandra genom bland annat regelbundna avstämningar under arbetspasset. Våra patienter har ofta centrala infarter och alla våra sjuksköterskor hanterar cytostatika.

Som undersköterska hos oss assisterar du vid undersökningar, till exempel benmärgsundersökning som inkluderar att duka inför undersökning samt göra benmärgsutstryk. Övriga arbetsuppgifter är personlig omvårdnad, provtagning, NEWS kontroller, riskförebyggande bedömningar, mobilisering och dokumentation.

Kontakt

Elisabeth Levander
Vårdenhetschef
E-post: elisabeth.levander@regiondalarna.se 

Evelina Lassila
Biträdande vårdenhetschef
E-post: evelina.lassila@regiondalarna.se 

Ulrika Gustafsson Vennberg
Förtroendevald kommunal
E-post: ulrika.vennberg@regiondalarna.se 

 

Avdelning 24

Vi är en akutmedicinsk avdelning med inriktning mot lungsjukvård. Vi vårdar personer med bland annat KOL och lungcancer. Hos oss arbetar du i team med undersköterskor och sjuksköterskor. Tillsammans med fysioterapeut, läkare och andra yrkeskategorier arbetar vi för att sätta patienten i centrum. Som sommarvikarie på vår medicinska akutvårdsavdelning är du viktig i omvårdnadsarbetet. Du får bred och värdefull erfarenhet och erbjuds ständigt nya utmaningar då vi behandlar patienter med flera olika sjukdomstillstånd.

Kontakt

Cornelia Aune
1:a linjens chef
Telefon: 073-596 51 12
E-post: cornelia.aune@regiondalarna.se

Sandra Johansson
1:a linjens chef
Telefon: 072-144 11 28
E-post: sandra.a.johansson@regiondalarna.se

 

Avdelning 26

Vi är en akutmedicinsk avdelning med neurologi, stroke och njurmedicin som specialitet. Avdelningen är indelad i tre arbetsstationer: övervakningssal, stroke och njurmedicin. Avdelningsarbetet bjuder på stor variation med utmaningar som ger bred kompetens och god sammanhållning i arbetsgruppen. 

Övervakningssal
Sex vårdplatser för patienter i akut skede av stroke, där även trombolysbehandling genomförs. Utöver det vårdas patienter med kritiska medicinska tillstånd som inte kräver intensivvård, men som inte kan vårdas på vanlig vårdavdelning. Bemannas av två sjuksköterskor och två undersköterskor.

Stroke
Fem vårdplatser för patienter i icke akut skede av stroke samt patienter med neurologiska sjukdomar som inte är i behov av vård på övervakningssal. Rehabilitering i tidigt skede är ett viktigt fokusområde för patienterna som vårdas här. Bemannas av en sjuksköterska och två undersköterskor.

Njurmedicin
Fyra vårdplatser för patienter med akut njursvikt, kronisk njursvikt och inflammatoriska sjukdomar. Bemannas av en sjuksköterska och två undersköterskor.

Varmt välkommen till oss i sommar! 

Kontakt

Louise Nilsson
1:a linjens chef
Telefon: 070-215 21 29
E-post: louise.nilsson@regiondalarna.se 

Agneta Frieberg
1:a linjens chef
Telefon: 070-523 05 20
E-post: agneta.frieberg@regiondalarna.se 

Avdelning 34

Här möter du barn och ungdomar mellan 0-18 år med både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Vi är det ”lilla sjukhuset” i det stora, vilket innebär att barn med diagnoser inom många olika områden som medicin, kirurgi, onkologi och ortopedi vårdas på avdelningen. Vi är Region Dalarnas enda barnavdelning så hit kommer barn från hela länet om de är i behov av slutenvård.

Avdelningen har 12 öppna vårdplatser och vår grundbemanning är tre sjuksköterskor och tre undersköterskor på dag och kvällspass. Nattetid arbetar två sjuksköterskor tillsammans med tre undersköterskor. Vi arbetar i vårdpar som består av sjuksköterska och undersköterska. Våra patienter delas upp i tre vårdlag. Vi har nära samarbete med våra barnläkare och tillgång till dietist, arbetsterapeut, fysioterapeut, skollärare, kurator och lekterapeuter.

Det är viktigt att du känner dig trygg och säker i din roll hos oss. Vi erbjuder därför en individuellt anpassad introduktionsplan som utgår från dina tidigare erfarenheter. Vi är en stor, kompetent och härlig personalgrupp med högt i tak som värdesätter öppenhet och respekt för varandra. Vi arbetar för ett gott samarbete och löser arbetsuppgifter tillsammans.

Kontakt

Anna Abrahamsson
1:a linjens chef
Telefon: 023-49 22 27
E-post: anna.abrahamsson@regiondalarna.se 

Ida Palmqvist
Biträdande avdelningschef
Telefon: 023-49 02 17 | 072-1433275
E-post: ida.palmqvist@regiondalarna.se 

 

Neonatalavdelning

På neonatalavdelningen vårdas sjuka nyfödda samt för tidigt födda barn tillsammans med sina föräldrar. Vi bedriver lättvård samt intensivvård på enhetens 12 vårdplatser. Hos oss arbetar cirka 70 undersköterskor, barnspecialistutbildade undersköterskor, sjuksköterskor samt barnsjuksköterskor. Vi har ett nära teamarbete tillsammans med läkare, kuratorer, dietister med mera. Arbetet är varierande och kräver god anpassningsförmåga.

Som undersköterska hos oss får du en anpassad inskolning och kommer därefter att arbeta med de minst sjuka barnen. Du har ett nära samarbete med omvårdnadsansvarig sjuksköterska där barn- och familjecentrerad utvecklingsstödjande vård är grundläggande. Som sommarvikarierande undersköterska har du en viktig funktion bland annat genom att vara observant på förändringar hos barnet, stödja barnets utveckling, stödja amningsprocessen, samt stödja föräldrar i anknytningsprocessen och i att lära känna sitt barn.

Kontakt

Maria Vestling
Avdelningschef
Telefon: 023-49 24 54
E-post: maria.vestling@regiondalarna.se 

Akutmottagningen

Gillar du att vara i händelsernas centrum? Trivs du med att samarbeta tillsammans med andra och är mån om att ha patienten i fokus? Gillar du variation i både arbete och tempo? Då är akutmottagningen arbetsplatsen för dig! 

Akutmottagningen vid Falu lasarett har i uppdrag att bedriva specialiserad sjukvård för akut svårt sjuka eller skadade invånare. Akutverksamheten omfattar sju olika medicinska specialistområden, dygnet runt. I genomsnitt tar vi emot 165 patienter per dag. Hos oss blir du en del av ett inspirerande och ambitiöst team med sjuksköterskor, undersköterskor och läkare.

Som undersköterska omhändertar och bedömer du tillsammans med sjuksköterska akut sjuka patienter. Du assisterar vid olika undersökningar så som sutureringar, punktioner, provtagningar med mera. Patienten ska alltid vara i fokus – att kunna ge god omvårdnad är en viktig arbetsuppgift i akutsjukvården.

Som sjuksköterska innebär arbetet på en akutmottagning många och korta patientmöten. I första mötet med patienten prioriterar du patienten med hjälp av triageringssystemet RETTS. Patienten ska alltid vara i fokus, det innebär att du som sjuksköterska har ett omvårdnadsansvar för patienten under dennes vistelse hos oss.

Kontakt

Anna-Karin Lofterud
1:a linjens chef
Telefon: 023-49 18 57
E-post: anna-karin.lofterud@regiondalarna.se 

Avdelning 56/58

Avdelning 56/58 rehabiliteringsmedicin/rehabilitering geriatrik i Falun är en vårdavdelning med 14 vårdplatser där samarbete mellan olika professioner tillsammans med patienten ligger i fokus.

På 56:an vårdar vi främst patienter inom yrkesverksam ålder som drabbats av stroke, hjärnskada, eller ryggmärgsskada. Vården strävar efter att patienten ska uppnå ökad funktion med autonomi, aktivitet och delaktighet i sin livssituation.

På 58:an vårdar vi patienter inom allmän geriatrik, strokerehabilitering och ortopedisk rehabilitering. Multisjuka äldre gör arbetet intressant och du får en stor bredd i din kompetens.

Att arbeta på avdelning 56/58 är ett spännande arbete. Här möter du patienter med många komplexa diagnoser. Du får möjlighet att utvecklas och använda din kompetens i så väl akut omhändertagande som i att bedöma omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser. Tempot och arbetsuppgifterna kommer variera under ditt arbetspass. Här kommer du att följa patienten under några veckor upp till flera månader.

Kontakt

Anna Boman
Avdelningschef
Telefon: 023-49 29 73
E-post: anna.boman@regiondalarna.se 

Helena Wallin
Avdelningschef
Telefon: 023-49 29 13
E-post: helena.wallin@regiondalarna.se

Palliativ vårdavdelning

Vi bedriver specialiserad palliativ vård som inriktar sig till patienter som har svåra symtom och som befinner sig i livets slutskede. Vi har åtta vårdplatser och tar emot patienter från Hela Dalarna. Vår ambition är att sjukdomstiden ska bli så bra som möjligt för patienten och dess närstående. Med en helhetssyn på människan är vårt mål att skapa trygghet samt en god livskvalitet för patienten och dennes närstående genom hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet.

På avdelningen är vi 12 sjuksköterskor och 12 undersköterskor. Teamarbete är centralt och alla yrkesgrupper bidrar till god vård. Vi söker dig som är nyfiken och öppen för utmaningar. Att möta svårt sjuka patienter och deras närstående kräver personlig mognad och trygghet i sin yrkesroll.

Som sjuksköterska hos oss har du både det medicinska- och omvårdnadsansvaret för patienterna, vilket kräver personlig mognad med kommunikationen till patienten och närstående. Undersköterskorna jobbar nära patienten och dess närstående och får ta stort ansvar med allt som behöver göras runt patienten i ett nära samarbete med sjuksköterskan.

Kontakt

Ann-Christin Hedberg
Avdelningschef palliativa avdelningen och palliativa teamet Falun
Telefon: 023-49 27 94 | 070-515 02 95
E-post: ann-christin.hedberg@regiondalarna.se 

Divison kirurgi

Kirurgkliniken

Kirurgkliniken är en verksamhet med tre slutenvårdsavdelningar. Vi vårdar alla patienter pre- och postoperativt. Vi har engagerade och kompetenta kollegor som känner stolthet över den vård som vi bedriver.

Som sommarvikarie på kirurgkliniken kommer du hantera olika typer av dränage, sonder och katetrar. Du kommer utföra sår- och stomiomläggningar samt handha medicinsk teknisk apparatur. Du kommer även att arbeta med patienternas återhämtning efter operation vilket innebär tidig mobilisering, nutritionsstöd, smärtbehandling och stomiträning.

avdelning 11 är inriktningen KAVA (kirurgisk akutvårdsavdelning) och övre gastro. Det innebär att du kommer träffa patienter som söker akut för trauma eller plötslig buksmärta som behöver utredas och opereras. Till avdelning 11 kommer även patienter med cancer i exempelvis bukspottkörtel och gallvägar.

avdelning 14 är inriktningen nedre gastro men även kirurgiskt akuta sjukdomstillstånd förekommer. Det innebär att du kommer träffa patienter som opererats för cancer i tjock- eller ändtarm alternativt inflammerad tarmsjukdom. Patienterna kan ibland få en stomi.

avdelning 15 är inriktningen endokrin, urologi, kärl och plastik. Kirurgiskt akuta sjukdomstillstånd förekommer också. På avdelning 15 kan du exempelvis träffa patienter som har cancer i endokrina körtlar så som bröst eller hals. Patienterna kan även ha olika åkommor i urinvägarna eller i blodkärl så som stora kroppspulsådern.

På sommaren samarbetar alla avdelningar med varandra vilket innebär att du kan komma att stöta på alla patientkategorier. Vårdtiderna på avdelningarna varierar, några patienter kan gå hem efter enstaka dagar medan andra kan vara inneliggande under flera veckor.

Kontakt

Gabriella Dagvall
1:a linjens chef, avdelning 14
Telefon: 023-49 23 36
E-post: gabriella.dagvall@regiondalarna.se 

Avdelning 17

På avdelning 17 vid ortopediska kliniken vårdas patienter med skador eller besvär i rörelseapparaten. Det kan röra sig om allt från multitrauma med flera olika frakturer till kroniska smärtbesvär från rörelseapparaten. Här blir du en del av det multidisciplinära teamet kring patienten, där alla professioner är lika viktiga och där patienten alltid ska vara i fokus. Vi arbetar i vårdlag, där en sjuksköterska och två undersköterskor per vårdlag sköter om 6-7 patienter. 

Det dagliga arbetet består av många olika uppgifter så som såromläggningar, preoperativa förberedelser, provtagning, mobilisering med mera. Som sommarvikarie hos oss erbjuds du ett stimulerande arbete med omväxlande arbetsuppgifter i fräscha lokaler tillsammans med trevliga kollegor. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg och säker i din yrkesroll och därför erbjuder vi en individuellt anpassad inskolning utifrån dina tidigare erfarenheter. 

Kontakt

Malin Hellman
Avdelningschef
Telefon: 023-49 08 55 | 073-654 58 78
E-post: malin.hellman@regiondalarna.se 

Mikael Jansson
Biträdande avdelningschef: 
Telefon: 023-49 21 52
E-post: mikael.jansson@regiondalarna.se 

Förlossningen

Förlossningen är en akutavdelning där arbetet ser olika ut dag till dag. Här föds varje år cirka 2500 barn. Vårt mål är en säker och god vård. I vår vision strävar vi efter att varje förlossning ska bli så positiv som möjligt. Vi försöker skapa en lugn, uppmuntrande och säker miljö runt varje födande kvinna.

De allra flesta förlossningar är komplikationsfria och familjen får åka hem efter något dygn på patienthotellet. Vissa familjer får tillbringa några dygn på BB på grund av komplikationer i samband med förlossningen – det kan vara att förlossningen avslutats med sugklocka, kejsarsnitt eller att mamman eller barnet behöver extra tillsyn av medicinska skäl.

Arbetet på förlossningen är väldigt omväxlande, vilket också är tjusningen enligt oss som jobbar här. Vi arbetar i team med barnmorska, undersköterska och obstetriker. Kommunikation och dialog är en viktig del i arbetet. Som undersköterska är du delaktig i stödarbetet till den födande, men hjälper även dina kollegor i akuta situationer. I rollen assisterar du också barnmorska och läkare vid exempelvis suturering, sugklocka och epidural.

Kontakt

Camilla Liss
1:a linjens chef
Telefon: 023-49 28 08 | 076-105 90 39
E-post: camilla.liss@regiondalarna.se

Åsa Nyström
1:a linjens chef
Telefon: 023-49 22 32 | 072-734 36 20
E-post: asa.nystrom@regiondalarna.se 

 

BB- och gynavdelning

På Kvinnoklinkens BB- och gynavdelning vårdas Dalarnas kvinnor när de behöver medicinsk vård i samband med gynekologiska besvär eller efter förlossning. Vi vårdar också nyfödda barn i behov av omvårdnadsinsatser. Här möter vi kvinnors medicinska behov i allt från behandlingar och operationer till den första tiden med sitt nyfödda barn.

Hos oss arbetar barnmorskor, sjuksköterskor, barnsköterskor och undersköterskor i team med läkare, kurator och andra professioner vid behov. Tillsammans bedriver vi 24/7-vård för inneliggande patienter samt BB-mottagning, gynekologisk jourmottagning och dagvårdsmottagning för cancerbehandling.

Hos oss blir du en del av våra duktiga 24/7-team som vårdar kvinnor och nyfödda barn. Detta innebär att du jobbar skift – dag, kväll, helg och natt. Du erbjuds inskolning löpande under hela vårterminen för att känna dig redo inför ditt uppdrag till sommaren. Under våren erbjuds du också att delta i våra internutbildningar. I början av sommaren deltar du i introduktionsdag eller dagar, beroende på vilka arbetsuppgifter du kommer jobba med.

Kontakt

Jeanette Back
1:a linjens chef/avdelningschef
Telefon: 072-740 22 00
E-post: jeanette.a.back@regiondalarna.se 

Sara Björneke
Bträdande avdelningschef
Telefon: 076-695 61 88

Avdelning 45

Öron- näs- och halssjukvård Dalarna är en länsklinik med verksamhet i Falun och Mora. ÖNH-kliniken i Falun har ett övergripande länsansvar för all sluten- och akut ÖNH-sjukvården inom Dalarna. Här finns vårdavdelning med tio vårdplatser, öppenvårdsmottagning och en egen operationsavdelning. Vi har egen jourverksamhet dygnet runt och ögonklinikens jourverksamhet kvällar, nätter och helger. Under sommaren finns alltid ordinarie personal (både undersköterskor och sjuksköterskor) på varje arbetspass.

Dagkirurgi är en stor del av vår verksamhet där vi vid full produktion tar emot mellan 40-50 patienter per vecka och en stor del av dessa är barn. Förutom ÖNH-patienter vårdas även ögon, käkkirurgins- och sjukhustandvårdens patienter i dagkirurgi.

Som sommarvikarie hos oss får du inskolning som följs upp av avdelningschef, för att säkerställa att allt känns bra och att du får det stöd du behöver. Du kommer först och främst arbeta inom slutenvården, men då vi är tre verksamheter i en finns också möjligheten att arbeta inom dagkirurgi och jourverksamhet. Varmt välkommen till oss!

Kontakt

Victoria Jonsson
Avdelningschef
Telefon: 072-247 59 34
E-post: victoria.jonsson@regiondalarna.se 

Intensivvårdsavdelning (IVA)

Intensivvårdsavdelningen tillhör AN/OP/IVA-kliniken. Vi har åtta patientplatser och vårdar patienter från samtliga kliniker, både barn och vuxna. Vår verksamhet är igång dygnet runt, vilket innebär arbete dag, kväll och ibland natt, inklusive helgtjänstgöring. Inför sommaren söker vi vårdpersonal under utbildning eller dig som redan är utbildad undersköterska för sommarvikariat. Ta chansen att få värdefull erfarenhet inom avancerad omvårdnad i en högteknologisk miljö.

Som sommarvikarie hos oss ingår du i team med undersköterska, sjuksköterska, läkare och fysioterapeut kring vården av intensivvårdspatienter. Vi söker dig som är intresserad, engagerad och som trivs i en omväxlande arbetsmiljö med varierande tempo och uppgifter. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet och eventuell tidigare erfarenhet inom omvårdnad. Att vara sommarvikarie på IVA kommer ge dig värdefull erfarenhet som du kan ha med dig i pågående studier och framtida yrkesroll.

Kontakt

Eva Olsson
1:a linjens chef
E-post: eva.olsson@regiondalarna.se 

Patienthotellet

Vi finns i första hand för patienter som inte är i behov av slutenvårdsresurser men som behöver viss omvårdnad och medicinska insatser, så som läkemedelsadministrering, såromläggningar och blodprovstagning. Vi tar även emot patienter med långa reseavstånd och närstående/anhöriga i mån av plats. Målet är att de som vistas hos oss ska känna värme och trygghet.

Samarbetet med Region Dalarnas samtliga kliniker ger en stor variation i ålder och diagnoser hos våra patienter. Vi ser till att våra patienter mår bra och har ätit, serverar mat vid behov, ordnar transporter till undersökningar och/eller operation, pre- och post-operativa insatser samt besöker våra förstföderskor för att se att allt går bra och stöttar vid behov.

Vi är 20 medarbetare; 10 sjuksköterskor, nio undersköterskor och en chef. Utöver detta så arbetar åtta medarbetare inom Vårdnära service hos oss. De utför städning av rum och allmänna ytor, samt tar hand om vår restaurang med servering och förberedelse av alla måltider.

Hos oss får du en gedigen introduktion av mycket kunnig personal. Arbetar du som undersköterska får du utöver din introduktion även en utbildning för att få delegering under perioden du ska jobba hos oss. Vi är en härlig grupp med fin sammanhållning och vi kommer erbjuda dig en fantastisk sommar med roliga och omväxlande uppdrag och lärande!

Kontakt

Sara Nerpin
1:a linjens chef
Telefon: 023-49 05 65
E-post: sara.nerpin@regiondalarna.se