Social hållbarhet

Region Dalarna verkar för ett socialt hållbart samhälle, ett samhälle som tillgodoser människors grundläggande behov och rättigheter.

Region Dalarnas medverkan i Falu Pride 2023

För att visa youtube-klipp måste funktionella kakor accepteras.


Ändra inställningar för kakor

Den 9 september 2023 arrangeras Falu Pride. Regionstyrelsens ordförande Elin Norén och regiondirektör Anna Thörn berättar om Region Dalarnas medverkan.

Alla människors lika rätt och okränkbara värde är utgångspunkten för våra verksamheter. För att vi ska ha ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum måste människor känna tillit och förtroende till varandra och vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Tillsammans med andra samhällsaktörer verkar Region Dalarna för samhälleliga förutsättningar för att skapa delaktighet och inflytande för Dalarnas invånare.