Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet är integrerat i hållbarhetsbegreppet och innebär att de mänskliga och materiella resurser vi förfogar över används för att skapa långsiktigt hållbara värden.

Region Dalarna satsar på hälsa och hållbarhet och medverkar till att skapa en hållbar ekonomisk utveckling i hela länet så att fler människor får arbete, kan utbilda sig och välja att bo i Dalarna. Vi förvaltar skattemedel effektivt och hållbart. Med god etik använder vi hållbar upphandling som verktyg i genomförandet av Agenda 2030.

För att möta de ekonomiska utmaningar som Region Dalarna står inför har en handlingsplan tagits fram med mål och strategier för hur vi genom utveckling, omställning och prioriteringar skapar en hållbar framtid för Region Dalarna.
Här kan du läsa mer om handlingsplanen.