Suicidprevention

Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem som går att förebygga. Kunskap om riskgrupper och riskfaktorer, riktade insatser och samverkan mellan olika organisationer är viktigt i det suicidpreventiva arbetet.

I Dalarna tar ungefär 50 personer sitt liv varje år. Merparten av de som dör är män, medan det är fler kvinnor som gör suicidförsök. Suicid och psykisk ohälsa är något som berör hela samhället och inte minst dem som förlorat en närstående.

En tredjedel av de som dör genom suicid har en pågående kontakt med psykiatrisk vård, men betydligt fler har haft kontakt med övrig hälso- och sjukvård och kommunal verksamhet. Därför är ett viktigt arbete att fortsätta öka kunskapen om suicid och psykisk hälsa inom dessa verksamheter.

Hälso- och sjukvården i Region Dalarna har tagit fram en strategi för suicidprevention som ska fungera som vägledning inom det suicidpreventiva arbetet. Innehållet i strategin ska ses som ett delat ansvar mellan verksamheterna i regionen och externa aktörer. Arbetet är beroende av allas gemensamma insatser. Strategin ger möjlighet att tillsammans stärka det suicidpreventiva arbetet i Region Dalarna och lägga grunden för en mer välmående befolkning.

Strategi för suicidprevention i Region Dalarna

10 september är den årliga internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra suicid på agendan. Dagen uppmärksammas på olika sätt av Region Dalarna tillsammans med länets kommuner och andra aktörer. 

Nästan 80 procent av de som tar sitt liv i Dalarna är män. Av dessa använder 14 procent ett licensierat vapen som metod, en siffra som är högre jämfört med andra regioner. Region Dalarna, Jägareförbundet Dalarna och Svenska rådet för hjärt- lungräddning (HLR-rådet) samarbetar för att nå ut till jägare kring hur man som jaktkamrat eller närstående kan agera vid fysisk eller psykisk ohälsa. ​Kunskap om psykisk sjukdom, första hjälpen och hjärt-lungräddning kan vara skillnaden mellan liv och död. 

Dalarnas samtliga jägare har fått ett kort med konkreta råd att använda sig av för att rädda liv, oavsett om det handlar om psykisk ohälsa, fysisk sjukdom eller olycksfall. Kortet kan sparas i plånboken för att finnas nära till hands. En särskild sida finns också på Svenska Jägareförbundets webbplats. Där kan jägare ta del av kontaktvägar till vården, information kring psykiskt mående och verktyg för att kunna agera om någon i ens närhet hamnar i en kris.

Män över 40 år är överrepresenterade i statistiken över vilka som tar sina liv. En del av den statistiken kan förklaras av den mansnorm som råder som gör att män i lägre utsträckning än kvinnor söker hjälp. Därför har Region Dalarna skickat brev till män över 40 år som är folkbokförda i Vansbro kommun, den kommun som sticker ut mest i statistiken. Breven innehöll information om psykisk hälsa och om olika sätt att få stöd. Under 2024 planeras utskick till fler kommuner i Dalarna.