Bli organdonator

Varje år får svårt sjuka svenskar ett eller flera organ ersatta genom transplantation från avlidna eller levande givare. Genom transplantation kan sjuka organ och vävnader ersättas med friska från en annan människa.

Meddela din inställning till donation av organ och vävnader genom att anmäla dig till donationsregistret på Socialstyrelsens webbplats. Glöm inte att även informera dina närstående om ditt beslut. Du kan när som helst ändra ditt beslut. Det är det sista beslutet som gäller.