Att välja vårdcentral

Välj vilken vårdcentral du önskar tillhöra. Det kallas för att lista sig.

Vilken vårdcentral tillhör jag?

Logga in i e-tjänster på 1177 eller kontakta Vårdvalsenheten.

Hur listar jag mig?

För att lista dig på en vårdcentral använder du e-tjänster på 1177. Har du inte möjlighet att använda e-tjänster kan du istället fylla i ditt val på en valblankett, som skrivs ut och skickas till oss eller lämnas in på vårdcentralen. Har du inte tillgång till skrivare kan du  beställa valblankett från Vårdvalsenheten eller hämta på vårdcentralen. När vi har registrerat ditt val är du listad på din nya vårdcentral. Registreringen sker oftast inom några dagar.

Hur byter jag vårdcentral?

Du kan byta vårdcentral högst två gånger under en 12-månadersperiod, om det inte finns särskilda skäl att göra det fler gånger. För att göra ett extra byte, kontakta Vårdvalsenheten, se kontaktuppgifter. 

Vill du veta mer om val av vårdcentral, rutiner och dina rättigheter hittar du information på webbsidan Välja vårdmottagning - 1177