Hälso- och sjukvårdsförvaltning

I hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar cirka 7 000 medarbetare. Förvaltningen består av fem divisioner: primärvård, psykiatri, kirurgi, medicin och medicinsk service.

Vården ska vara lättillgänglig, av god kvalitet och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Ambitionen är att erbjuda en god vård på lika villkor.

Primärvård

Primärvården utgör första linjen dit patienten vänder sig i första hand. Primärvården har bred kunskap i allmänmedicin och är organiserad på ett 30-tal vårdcentraler runt om i länet.

Specialiserad vård

Den specialiserade vården är organiserad på sex sjukhus i länet: Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika, Mora och Säter.