Kontakt

Det finns olika sätt att kontakta Region Dalarna.

Covid-19

På 1177.se hittar du all information om covid-19 och kan boka provtagning och vaccination. Behöver du hjälp med bokning - ring Region Dalarnas telefonsupport på 010-249 92 88, vardagar 08:00-16:00.

Hälso- och sjukvården

Kontaktinformation till vården finns på 1177.se Här hittar du alla kontaktuppgifter till bland annat vårdcentraler och mottagningar.

Övrig verksamhet

Telefon

Växel: 023-49 00 00

E-post

Medicinska frågor besvaras inte på denna e-postadress, inte heller förfrågningar eller ärenden som gäller till exempel remisser, tidsbokning eller receptförnyelse. Vi kan inte garantera säkerheten för e-post, skicka därför aldrig konfidentiella uppgifter eller personnummer dit utan använd istället 1177 Vårdguidens e-tjänster där du kan nå vården.

E-post officiell: region.dalarna@regiondalarna.se

E-post person: fornamn.efternamn@regiondalarna.se 

Inkommande post till den allmänna e-postbrevlådan tas emot av registrator vid centrala diariet. Den information som sänds med e-post hanteras enligt samma offentlighets- och sekretessregler som för brevpost och fax. Det betyder att de handlingar som kommer in är allmänna och diarieförs enligt gällande regler och bevaras för framtiden.

Adress

Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun
Besöksadress: Vasagatan 27, Falun

Öppettider Regionkontoret 

Måndag – torsdag 08.00 – 16.00
Fredag 08.00 – 15.00
Lunchstängt mellan 11.45 – 12.45

Adresser till sjukhus och lasarett

Avesta lasarett
774 82 Avesta
Besöksadress: Lindsnäsvägen

Borlänge sjukhus
Box 731 781 27 Borlänge
Besöksadress: Bergebyvägen 5

Falu lasarett
791 82 Falun
Besöksadress: Lasarettsvägen 10

Ludvika lasarett
771 81 Ludvika
Besöksadress: Biskopsvägen 14

Mora lasarett
792 85 Mora
Besöksadress: Lasarettsvägen 35

Skönvik Säter
783 32 Säter
Besöksadress: Jönshyttevägen 1

Fakturaadress

Här hittar du som leverantör fakturaadresser till Region Dalarna

Organisationsnummer

232100-0180

Gemensam utlämningsfunktion

Kontakta Gemensam utlämningsfunktion (länk till 1177.se) för att begära ut:

  • Journalkopior från Hälso- och sjukvården (för information om vilka enheter GUF för närvarande handlägger begäran åt, se Gemensam utlämningsfunktion - 1177 Vårdguiden)
  • Loggutdrag
  • Registerutdrag enligt GDPR
  • Övrig allmän handling under Central förvaltning

E-post: 
GUF@regiondalarna.se

Postadress:
Region Dalarna, GUF, Box 712, 791 29 Falun

Dela: